Mô tả cho Kế hoạch tổ chức Giải thể thao giải trí trong nhà năm 2014 (số 16-KH/ĐTNVPTW)

PropertyValue
Tên tài liệu:Kế hoạch tổ chức Giải thể thao giải trí trong nhà năm 2014 (số 16-KH/ĐTNVPTW)
Mô tả:

Kế hoạch số 16-KH/ĐTNVPTW của Đoàn Văn phòng Trung ương tổ chức Giải thể thao giải trí trong nhà năm 2014

Tên tệp:KH-16_Tochuc_Giai_thethao_giaitri_trongnha_20-8-2014.signed.pdf
Kích thước tệp: 551.36 kB
Thời gian ban hành: 08/20/2014 15:58
Được phép xem:Everybody
Lần xem:3180 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.