Mô tả cho Hướng dẫn thể thức văn bản của Đảng (số 11-HD/VPTW)

PropertyValue
Tên tài liệu:Hướng dẫn thể thức văn bản của Đảng (số 11-HD/VPTW)
Mô tả:

Hướng dẫn số 11-HD/VPTW, ngày 28-5-2004  của Văn phòng Trung ương Đảng về thể thức văn bản của Đảng

Tên tệp:HD-11(28-5-2004)_thethuc_vanban_cua_Dang.pdf
Kích thước tệp: 231.83 kB
Thời gian ban hành: 05/28/2004 00:00
Được phép xem:Everybody
Lần xem:6415 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.