Mô tả cho Hướng dẫn triển khai thí điểm nhiệm kỳ đại hội đoàn (số 04-HD/ĐTNVPTW)

PropertyValue
Tên tài liệu:Hướng dẫn triển khai thí điểm nhiệm kỳ đại hội đoàn (số 04-HD/ĐTNVPTW)
Mô tả:

Hướng dẫn số 04-HD/DDTNVPTWW, ngày 22-5-2014 về việc triển khai thí điểm nhiệm kỳ đại hội đoàn đối với các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Văn phòng Trung ương.

Tên tệp:HD-04_Trien_khai_thi_diem_DH_Doan_truc_thuoc_22-5-2014.signed.pdf
Kích thước tệp: 488.03 kB
Thời gian ban hành: 05/22/2014 19:26
Được phép xem:Everybody
Lần xem:3837 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.