Mô tả cho Công văn mời tham dự khai mạc, bế mạc Giải thể thao giải trí trong nhà năm 2014 (số 195-CV/ĐTNVPTW)

PropertyValue
Tên tài liệu:Công văn mời tham dự khai mạc, bế mạc Giải thể thao giải trí trong nhà năm 2014 (số 195-CV/ĐTNVPTW)
Mô tả:

Công văn số 195-CV/ĐTNVPTW, ngày 10-10-2014 của Đoàn Văn phòng Trung ương về việc mời tham dự khai mạc, bế mạc Giải thể thao giải trí trong nhà năm 2014.

Tên tệp:CV-195_Moi_du_giai_the_thao_giai_tri_10-10-2014.signed.pdf
Kích thước tệp: 469.9 kB
Thời gian ban hành: 10/10/2014 19:56
Được phép xem:Everybody
Lần xem:4334 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.