Mô tả cho Công văn triệu tập đại biểu tham gia Hội nghị tập huấn công tác đoàn năm 2014 (số 199-CV/ĐTNVPTW)

PropertyValue
Tên tài liệu:Công văn triệu tập đại biểu tham gia Hội nghị tập huấn công tác đoàn năm 2014 (số 199-CV/ĐTNVPTW)
Mô tả:

Công văn số 199-CV/ĐTNVPTW, ngày 17-10-2014 của Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương về việc triệu tập đại biểu tham gia Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn năm 2014.

Tên tệp:CV-199_Trieu_tap_dai_bieu_tap_huan_cong_tac_Doan_17-10-2014.signed.pdf
Kích thước tệp: 476.69 kB
Thời gian ban hành: 10/17/2014 20:04
Được phép xem:Everybody
Lần xem:4002 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.