Mô tả cho Hướng dẫn về chế độ chi hoạt động công tác đảng (số 21-HD/VPTW)

PropertyValue
Tên tài liệu:Hướng dẫn về chế độ chi hoạt động công tác đảng (số 21-HD/VPTW)
Mô tả:

Hướng dẫn số 21-HD/VPTW, ngày 04-3-2013 của Văn phòng Trung ương về một số điểm quy định cụ thể ban hành kèm theo Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 30-5-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở ở trong nước.

Tên tệp:21-HD_VPTW_04032013.doc
Kích thước tệp: 234.5 kB
Thời gian ban hành: 03/04/2013 21:44
Được phép xem:Everybody
Lần xem:3542 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.