Mô tả cho Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng với TN (số 01-NQ/ĐUK)

PropertyValue
Tên tài liệu:Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng với TN (số 01-NQ/ĐUK)
Mô tả:

Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ Khối về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thanh niên Khối các cơ quan Trung ương.

Tên tệp:NQ-01_DUK_28-7-2009.doc
Kích thước tệp: 981.5 kB
Thời gian ban hành: 07/28/2009 22:07
Được phép xem:Everybody
Lần xem:2507 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.