Mô tả cho Quyết định v/v ban hành Quy chế cán bộ đoàn (số 289-QĐ/TW)

PropertyValue
Tên tài liệu:Quyết định v/v ban hành Quy chế cán bộ đoàn (số 289-QĐ/TW)
Mô tả:

Quyết định số 289-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng v/v ban hành Quy chế cán bộ đoàn

Tên tệp:20100208_QC_can_bo_doan.doc
Kích thước tệp: 74.5 kB
Thời gian ban hành: 02/08/2010 12:10
Được phép xem:Everybody
Lần xem:2891 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.