Mô tả cho Chỉ thị v/v triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển TNVN giai đoạn 2011 - 2 (số 13/CT-TTg)

PropertyValue
Tên tài liệu:Chỉ thị v/v triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển TNVN giai đoạn 2011 - 2 (số 13/CT-TTg)
Mô tả:

Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 18-5-2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.

Tên tệp:CT-13_Ttg_18-5-2012.doc
Kích thước tệp: 52.5 kB
Thời gian ban hành: 05/18/2014 06:16
Được phép xem:Everybody
Lần xem:3764 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.