Mô tả cho Công văn vhướng dẫn v/v triển khai Chiến lược Phát triển TN giai đoạn 2011-2020 (số 1135/BNV-CTTN)

PropertyValue
Tên tài liệu:Công văn vhướng dẫn v/v triển khai Chiến lược Phát triển TN giai đoạn 2011-2020 (số 1135/BNV-CTTN)
Mô tả:

Công văn số 1135/BNV-CTTN, ngày 27-3-2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn triển khai Chiến lược Phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020.

Tên tệp:1135_BNV-CTTN_137551.doc
Kích thước tệp: 31.5 kB
Thời gian ban hành: 03/27/2012 06:20
Được phép xem:Everybody
Lần xem:3051 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.