Mô tả cho Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển thanh niên VN giai đoạn 2011 - 2020 (số 2474/QĐ-TTg)

PropertyValue
Tên tài liệu:Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển thanh niên VN giai đoạn 2011 - 2020 (số 2474/QĐ-TTg)
Mô tả:

Quyết định số 2474/QĐ-TTg, ngày 30-12-2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.

Tên tệp:Quyet_dinh_2474-TTg_chien_luoc_thanh_nien2020.doc
Kích thước tệp: 151.5 kB
Thời gian ban hành: 12/30/2011 07:00
Được phép xem:Everybody
Lần xem:2905 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.