ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VỤ VĂN THƯ NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Viên chức Việt Nam, Kế hoạch số 22-KH/CĐVPTW, ngày 09/11/2022 của Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 - 2028; được sự đồng ý của Ban Thường vụ Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng và Chi uỷ Vụ Văn thư, sáng ngày 20/4/2023, Công đoàn Vụ Văn thư đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Quang cảnh Đại hội

Đại hội vinh dự có đồng chí Đào Thị Thu Hiền, Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng và đồng chí Lý Hồng Quang, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Văn thư, công đoàn viên sinh hoạt tại Công đoàn Vụ Văn thư dự và chỉ đạo Đại hội, cùng toàn thể đoàn viên công đoàn của Vụ Văn thư đã về dự Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Công đoàn Vụ Văn thư Ngô Mạnh Cường khẳng định: Với tinh thần "Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm", Đại hội Công đoàn Vụ Văn thư nhiệm kỳ 2023 - 2028 có nhiệm vụ: Kiểm điểm, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong nhiệm kỳ tới; góp ý kiến về dự thảo Văn kiện Đại hội Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng; bầu Ban Chấp hành Công đoàn Vụ Văn thư nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tại Đại hội, đồng chí Ngô Mạnh Cường thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028. Báo cáo cho biết, 5 năm qua, Công đoàn Vụ Văn thư tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết của đơn vị, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo chuyên môn hoàn thành tốt một khối lượng lớn các công việc, có nhiều mặt xuất sắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao. Công đoàn đã có những việc làm, những hành động cụ thể thiết thực mang lại nhiều lợi ích, quyền lợi cho đoàn viên công đoàn trong đơn vị; tích cực tham gia các hoạt động phong trào của công đoàn cấp trên đề ra. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ ngày càng được nâng cao. Đặc biệt là công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công đoàn viên luôn được Công đoàn tích cực quan tâm, v.v...

Đồng chí Ngô Mạnh Cường, Chủ tịch Công đoàn Vụ Văn thư nhiệm kỳ 2017 - 2022 trình bày các dự thảo Báo cáo tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Vụ Văn thư đặt ra mục tiêu tiếp tục đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động công đoàn, lấy nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp chính đáng của cán bộ, đảng viên làm cơ sở tổ chức hoạt động; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tích cực tham gia trong công tác xây dựng Đảng; phát huy dân chủ đi đôi với thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy các hoạt động phong trào của cơ quan ngày càng phát triển.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lý Hồng Quang, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Văn thư chúc mừng và biểu dương những kết quả đã đạt được của Công đoàn Vụ Văn thư, khẳng định trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với Chi uỷ, lãnh đạo Vụ và Đoàn Thanh niên để tạo nên sức mạnh, sự đoàn kết nhất trí cao trong toàn đơn vị. Những kết quả đó đã góp phần khẳng định vai trò và vị thế của Công đoàn Vụ Văn thư trong toàn cơ quan không ngừng được củng cố, nâng cao. Trong thời gian tới, bên cạnh nhiệm vụ chính trị của cơ quan cũng như đơn vị sẽ nặng nề hơn rất nhiều, tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục lây lan, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, những diễn biến nhanh chóng, khó lường của tình hình thế giới và khu vực tác động lớn đến nước ta, Đồng chí đề nghị Công đoàn Vụ Văn thư cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong làm việc, chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu mới của Đảng, của đất nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đồng thời huy động mọi nguồn lực để chăm lo lợi ích chính đáng của cán bộ, đoàn viên Công đoàn. Bên cạnh đó, Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Vụ Văn thư phải khắc phục bằng được những mặt còn hạn chế đã chỉ ra cũng như các hoạt động phong trào của Công đoàn Vụ Văn thư cần mang dấu ấn, bản sắc riêng của đơn vị.

Đồng chí Lý Hồng Quang, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Văn thư phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đào Thị Thu Hiền, Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng đã ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được của Công đoàn Vụ Văn thư trong nhiệm kỳ qua, nhất là là công tác bảo vệ và chăm lo chu đáo quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên công đoàn luôn được quan tâm kịp thời, v.v... Đồng chí tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Vụ Văn thư sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vững mạnh của đơn vị, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa phương thức hoạt động, sinh hoạt của Công đoàn bảo đảm thiết thực, hiệu quả; chú trọng tạo sân chơi bổ ích cho các đoàn viên công đoàn cũng như mở rộng mối quan hệ với các công đoàn bạn, tạo sức lan toả mạnh mẽ trong cơ quan, đơn vị, góp phần vào thành tích chung của Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng.

Đồng chí Đào Thị Thu Hiền, Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Vụ Văn thư nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 3 đồng chí.

Ban Chấp hành Công đoàn Vụ Văn thư nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu 8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Công Đoàn Văn phòng Trung ương nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội Công đoàn Vụ Văn thư nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã thành công tốt đẹp, mở ra một nhiệm kỳ mới với những mục tiêu mới. Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chi uỷ Vụ Văn thư và Ban Thường vụ Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Công đoàn Vụ Văn thư nhiệm kỳ 2023 - 2028 tin tưởng và quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của cơ quan, đơn vị, phấn đấu giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh, xứng đáng với sự tin tưởng của Ban Thường vụ Công đoàn và lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng.

Nguyễn Minh Hiệp, Vụ Văn thư

Chi đoàn Cơ sở Cục Lưu trữ ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường

      Thực hiện Kế hoạch số 23-KH/ĐTN ngày 31/5/2022 của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương về việc tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2022 và thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ CHí Minh Văn phòng Trung ương Đảng lần thứ IV nhiệm kỳ 2022-2027, sáng ngày 22/7/2022, Chi đoàn Thanh niên tổ chức lao động vệ sinh khuôn viên Cục Lưu trữ. Đây là một trong những việc làm cụ thể, thiết thực góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng khang trang, sạch đẹp.

      Chương trình nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tinh thần trách nhiệm của thanh niên Cục Lưu trữ trong việc tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng và giữ gìn cảnh quan của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về bảo vệ môi trường, góp phần tạo cảnh quan môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp.

Một số hình ảnh:

Chi đoàn Công nghệ thông tin tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

010722anh1

Ngày 01/7/2022, tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, Chi đoàn cơ sở Công nghệ thông tin tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Chi đoàn Công nghệ thông tin sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Quốc tế thiếu nhi 01/6 cùng các em nhỏ

Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6 chính là một sự kiện đặc biệt trong năm dành riêng cho trẻ em, thiếu nhi. Hòa chung không khí tưng bừng phấn khởi của thiếu nhi cả nước, được sự quan tâm, hỗ trợ và chỉ đạo của Đảng ủy và Ban lãnh đạo Công ty An Phú, ngày 28/5/2022, Đoàn thanh niên cơ sở Công ty An Phú phối hợp cùng với Công đoàn Công ty An Phú đã tổ chức chương trình "Tết thiếu nhi" cho các em nhỏ là con của cán bộ, công nhân viên hiện đang công tác tại công ty và con của khách hàng hiện đang cư trú. Chương trình diễn ra tại Hội trường Câu lạc bộ - Chi nhánh Công ty An Phú.

“Món quà cho em” – Chương trình tình nguyện hướng tới các em nhỏ và bệnh nhi tại Viện K Tân Triều

1

Chiều ngày 2/6, Chi đoàn cơ sở Công nghệ thông tin, Chi đoàn cơ sở Tài chính và Đầu tư đã phối hợp với Đoàn thanh niên Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam thăm và tặng quà cho các bệnh nhi và con em của bệnh nhân tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (số 30 Cầu Bươu, huyện Thanh Trì, Hà Nội). Đây là hoạt động mở đầu cho Tháng Hành động vì trẻ em năm 2022.

Đại diện chi đoàn Công nghệ thông tin trao quà cho các gia đình bệnh nhi tại Bệnh viện K.


 Tại đây, đoàn đã thăm hỏi, động viên những bệnh nhân đang hàng ngày, hàng giờ chống chọi với bệnh tật. Đoàn đã phối hợp cùng Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện trao tới các bệnh nhi và con em các bệnh nhân đang trong độ tuổi nhi đồng 120 suất quà tổng trị giá 24 triệu đồng và 300 cuốn sách thiếu nhi. Phần quà tuy nhỏ nhưng đong đầy tình cảm của các đơn vị tài trợ, các đồng chí cán bộ công đoàn viên, đoàn viên của các cơ sở đoàn gửi gắm tới các em, nhằm động viên để các em có những niềm vui trong cuộc sống.

Đại diện Đoàn thanh niên Học viện Thanh thiếu niên trao quà cho các gia đình

Những nụ cười hồn nhên của các em khi nhận được quà là niềm vui, xúc động của đoàn tình nguyện nói riêng và của từng cá nhân tham gia đóng góp cho hoạt động nói chung. Mong các em luôn lạc quan yêu đời và mạnh mẽ chống chọi với bệnh tật, nghịch cảnh, tích cực điều trị để sớm trở về sum họp cùng gia đình

Những món quà được trao tận tay các gia đình bệnh nhân


CHI ĐOÀN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đoàn Thanh niên Vụ Văn thư dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kỷ niệm sinh nhật Người (19/5/1890 - 19/5/2022)

Nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chi bộ, Công đoàn, Chi đoàn Vụ Văn thư tổ chức lễ dâng hương Bác tại Phòng Truyền thống và tìm hiểu lịch sử truyền thống Văn phòng Trung ương Đảng. Đây là dịp để mỗi cán bộ, công chức, công đoàn viên, đoàn viên thanh niên Vụ Văn thư bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam; báo công với Bác về những thành tích, nhiệm vụ mà Vụ Văn thư đã đạt được và quyết tâm sửa chữa, khắc phục khuyết điểm để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Văn phòng Trung ương Đảng giao phó; tiếp tục học tập và quán triệt sâu sắc hơn các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, thường xuyên và liên tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như trong cuộc sống hằng ngày của mỗi cán bộ, công chức Vụ Văn thư góp phần vào công cuộc dựng xây đất nước Việt Nam "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn", giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai các cường quốc năm châu như sinh thời Bác hằng mong muốn.

Cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên Vụ Văn thư
dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ kính yêu 


Dương Quốc Anh, PBT Chi đoàn Vụ Văn thư