Sinh hoạt chuyên đề "giới thiệu công tác tu bổ, phục chế tài liệu"

Ngày 14-8-2012, tại Bộ phận phục chế tài liệu Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Chi đoàn Cục Lưu trữ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề về phục chế tài liệu với sự tham gia của toàn thể đoàn viên Chi đoàn. Báo cáo viên do 02 đoàn viên Chi đoàn công tác tại Phòng Bảo quản Cục Lưu trữ trực tiếp thuyết trình và trao đổi.

Nội dung của buổi sinh hoạt giới thiệu một cách khái quát về các thiết bị phục vụ cho việc tu bổ, phục chế cũng như các bước để tiến hành tu bổ tài liệu tại kho lưu trữ Trung ương Đảng và Lưu trữ của Anh. Về cơ bản, việc tu bổ tài liệu bị rách nát, hư hỏng, ố vàng, mốc, …. thường gồm các bước: lựa chọn phương pháp tu bổ tài liệu (tuỳ theo mức độ hư hỏng của tài liệu), làm sạch tài liệu, khử axít, sửa chữa tài liệu (dán vá tài liệu, dùng các vật liệu để "gia cố" thêm độ bền của tài liệu,…), phơi khô và ép làm phẳng tài liệu. Mục đích cuối cùng của công tác tu bổ tài liệu là để kéo dài thêm tuổi thọ của tài liệu lưu trữ, nguồn sử liệu vô giá trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, phục vụ tốt hơn cho việc bảo quản an toàn tài liệu.

IMG 0598

Ngoài ra, các đoàn viên còn được thăm quan các thiết bị máy móc phục vụ cho công tác phục chế, xem 3 cán bộ là đoàn viên Chi đoàn làm công tác phục chế trực tiếp thực hiện công việc tu bổ một số tài liệu lưu trữ bị rách, nát bằng phương pháp thủ công và bằng máy tại Bộ phận phục chế. Buổi sinh hoạt diễn ra trong không khí sôi nổi, nhiều ý kiến trao đổi, bàn luận giữa các đoàn viên để cùng bổ sung cho nhau những kiến thức phục vụ tốt hơn cho công tác chuyên môn.

                                                                                                                                                     Chi đoàn Cục Lưu trữ