Đại hội Chi đoàn Hội đồng lý luận Trung ương

Ngày 27 tháng 12 năm 2012, được sự đồng ý của Chi bộ Cơ quan Hội đồng Lý luận Trung ương và Đoàn Thanh niên Hành chính – Tổng hợp, Chi Đoàn Thanh niên Văn phòng Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức Đại hội Đoàn Thanh niên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2012-2013, tập trung vào 3 nội dung chính sau: đánh giá, kiểm điểm những kết quả hoạt động từ khi thành lập đến nay; xác định mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2013; bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

anh3

 

Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Cơ quan Hội đồng Lý luận Trung ương có các đồng chí: Lê Hữu Nghĩa, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Hội đồng Lý luận Trung ương; Trần Thị Minh Thu, Chi ủy viên, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp, Văn phòng Hội đồng Lý luận Trung ương; về phía Ban Chấp hành Đoàn Hành chính - Tổng hợp có đồng chí Phan Trường Giang, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy viên BCH Đoàn Hành chính - Tổng hợp cùng các đồng chí đại diện Chi đoàn 1, 2, 3 và toàn thể đoàn viên thanh niên Chi đoàn Văn phòng Hội đồng Lý luận Trung ương.

anh4

 Đồng chí Lê Hữu nghĩa, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương tặng hoa BCH mới

 Chi đoàn HĐLLTW