Đoàn cơ sở Cục Quản trị A tổ chức họp triển khai tháng thanh niên 2013

Chủ trì và kết luận Hội nghị:  Đồng chí Đinh Đình Đoàn,  Phó Bí thư Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng, Bí thư Đoàn Thanh niên Cục Quản trị A.

* Hội nghị đã nghe và thống nhất với đánh giá hoạt động công tác Đoàn Quý I/2012 và nửa đầu Quý I/2013, cụ thể Ban Thường vụ Đoàn đã chỉ đạo các chi đoàn trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, 11/11 chi đoàn đều có các hoạt động vui tết, đón xuân Quý tỵ đảm bảo an toàn, không có đoàn viên vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị trong dịp tết.

* Hội nghị đã bàn và triển khai nội dung hoạt động Kế hoạch Tháng Thanh niên 2013( theo kế hoạch 74-KH/ĐTNCQTA ngày 12-3-2013), Ban Chấp hành thống nhất tổ chức chương trình hoạt động tình nguyện tại tỉnh Điện Biên thời gian dự kiến vào ngày 21-23/3/2013 và Giao Ban Thường vụ Đoàn báo cáo Đảng uỷ, lãnh đạo Cục xây dựng nội dung hoạt động cụ thể.

- Tổ chức lễ  kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn vào ngày 26-3-2013 tại Hội trường A2;  đồng thời có thể tổ chức giao lưu, trao đổi với đồng chí Bí thư Đảng ủy, cục trưởng Cục Quản trị A.

- Hội nghị nhất trí với đề xuất của Chi đoàn Nhà nghỉ Tuần Châu về việc phát động ủng hộ đoàn viên Nguyễn Thị Tiến có chồng mới hy sinh khi làm nhiệm vụ tại Quần đảo Trường sa, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn;

- Về hoạt động lao động vệ sinh cảnh quan khu vực 76 Phan Đình Phùng, Ban Chấp hành giao Chi đoàn các phòng nghiệp vụ Xây dựng tổ chức lao động, thời hạn xong trước ngày 17-3-2013.

                                                                                                   Đoàn cơ sở Cục Quản trị A