Chi đoàn BQL Trụ sở TW tổ chức hoạt động bảo vệ môi trường, vệ sinh cảnh quan

Bên cạnh việc tham gia rất nhiệt tình và tích cực hoạt động của Đoàn cơ sở Cục Quản trị A và Đoàn Văn phòng Trung ương, Chi đoàn đã chủ động tổ chức hoạt động bảo vệ môi trường, vệ sinh cảnh quan nơi làm việc. Đây là hoạt động rất cụ thể và thực tế, giúp tạo môi trường, cảnh quan làm việc thoáng mát, sạch sẽ. Hoạt động này cũng tạo không khí vui tươi phấn khởi cho đoàn viên, thanh niên khi đến đơn vị làm việc góp phần tăng cao năng suất, chất lượng lao động.

Dưới đây là một số hình ảnh khác:

 

Chí Công, Đức Tùng