Đoàn cơ sở T- 26 kiểm tra các chi đoàn trực thuộc năm 2013

Thực hiện chương trình công tác năm 2013, ngày 06-5-2013, tại hội trường 2A Lý Thường Kiệt, Đoàn cơ sở Cục Quản trị T26 đã tiến hành kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2012 của Chi đoàn Nhà khách T26 và Chi đoàn Nhà khách số 8 Bạch Đằng.

Tham dự có đ/c Nguyễn Thị Kim Khánh – Bí thư Chi bộ Nhà khách T26; đ/c Trương Như Hậu- Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng, Bí thư Đoàn cơ sở Cục Quản trị T - 26 cùng các thành viên Đoàn kiểm tra.

Trong năm 2012, phong trào Đoàn và công tác thanh niên Chi đoàn Nhà khách số 8 Bạch Đằng và Nhà khách T26 đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Chi đoàn đã tham gia nhiều phong trào, chương trình do Đoàn Khối, Đoàn Văn phòng Trung ương và Đoàn Cơ sở Cục Quản trị T26 phát động; đổi mới các hoạt động sinh hoạt Chi đoàn hàng tháng với các nội dung thiết thực hơn, thu hút đoàn viên hưởng ứng tham gia; tổ chức sinh hoạt bám sát các chuyên đề, các văn bản hướng dẫn của Chi bộ, Đoàn Khối; ... Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra công tác Đoàn vụ, tài chính, quản lý văn bản của BCH các Chi đoàn.

       Kết luận buổi kiểm tra, đ/c Trương Như Hậu đã đánh giá cao những kết quả đạt được của hai Chi đoàn trong năm 2012 và chương trình năm 2013 cần tập trung vào  những vấn đề: cần đổi mới nội dung sinh hoạt hàng tháng để thu hút đoàn viên hơn nữa và nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi đoàn; cần bám sát vào các nội dung hướng dẫn của Đoàn Khối, Đoàn Văn phòng TW, Đoàn cơ sở Cục Quản trị T26; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ động tham gia đảm nhận và hoàn thành tốt phần việc của thanh niên tại đơn vị; triển khai có hiệu quả hơn nữa các phong trào rèn luyện đoàn viên, phong trào 5 Xung kích 4 Đồng hành...

Đoàn cơ sở Cục Quản trị T - 26

Tin mới

Các tin khác