Chi Đoàn thanh niên Cục Quản trị - Tài vụ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015-2017

 Ngay sau phần tổ chức, nghi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Minh thay mặt Ðoàn chủ tịch trình bày báo cáo tổng kết công tác đoàn, phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012 - 2015 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2017. Bản báo cáo đã trình bày ngắn gọn, rõ ràng các công tác đã thực hiện tốt trong nhiệm kỳ qua và đồng thời cũng đề ra những hạn chế còn tồn tại, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho công tác nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

IMG 2089

Đ/c Nguyễn Văn Minh trình bày báo cáo tổng kết công tác đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2012-2015

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đ/c Trần Văn Đông – Bí thư Đảng ủy, Cục Trưởng Cục Quản trị - Tài vụ đã có những lời tâm sự sâu sắc, giao nhiệm vụ và tin tưởng Đoàn Cơ sở Sở Cục Quản trị - Tài vụ nhiệm kỳ 2015 -2017 sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

IMG 2111

Đ/c Trần Văn Đông Bí thư Đảng ủy, Cục Trưởng Cục Quản trị - Tài vụ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đ/c Nguyễn Văn Tùng – Bí thư Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà chi đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đồng thời nêu những hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ mới.

IMG 2113

Đ/c Nguyễn Văn Tùng Bí thư đoàn thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, Đại hội đã bầu 05 đồng chí vào Ban chấp hành Chi Đoàn Cục Quản trị - Tài vụ nhiệm kỳ 2015–2017:

            - Đ/c Trần Xuân Diệp                              

            - Đ/c Bùi Thanh Nga                            

            - Đ/c Dương Quốc Anh                         

            - Đ/c Lương Xuân Thắng                      

            - Đ/c Vũ Quang Đạo 

Đại hội cũng đã thống nhất bầu trực tiếp bí tại đại hội. Đồng chí Trần Xuân Diệp được tín nhiệm bầu là Bí thư Chi đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2017.                          

IMG 2128

Ban Chấp hành Chi Đoàn thanh niên Cục Quản trị - Tài vụ nhiệm kỳ 2015-2017 ra mắt

Đại hội đã thành công tốt đẹp, tạo niềm tin, khí thế mới cho đoàn viên thanh niên trong Chi Đoàn Cục Quản trị - Tài vụ, để tiếp tục thi đua giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được./.

Vũ Quang Đạo