Công tác phát triển đảng trong thanh niên của Chi đoàn Cục Lưu trữ

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, lãnh đạo Cục, các chi bộ trong đơn vị, công tác phát triển đảng trong thanh niên của Chi đoàn đã có bước chuyển biến tích cực. Ban Chấp hành đã tổ chức nhiều hoạt động và chú ý đổi mới các hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thông qua các cuộc họp mặt, trao đổi, đối thoại. Qua đó để giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống của Văn phòng Trung ương Đảng, của Cục Lưu trữ và tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng; giữ vững nguyên tắc, sáng tạo trong công tác chuyên môn. Tăng cường triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đăng ký các phần việc thanh niên, tổ chức tọa đàm về “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, “Người đi tìm hình của nước”, thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chiếu phim tư liệu…

IMG 5048

 Chi đoàn đã triển khai sâu rộng các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ cả nước, đặc biệt là phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”. Bên cạnh việc tích cực tham vào các hoạt động của các cấp bộ đoàn, Chi đoàn còn đảm nhận, tổ chức nhiều công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ của đơn vị, như chủ trì và phối hợp tổ chức các hoạt động tình nguyện, hiến máu, đóng góp “Quỹ vì Trường Sa thân yêu”, “Góp đá xây Trường Sa”; tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về tin học, ngoại ngữ, nghiệp vụ và các kỹ năng hỗ trợ cho công tác chuyên môn; các phong trào giao lưu văn hóa, thể thao, chăm lo, giáo dục thanh thiếu nhi và nhất là các phần việc trong nhiệm vụ chính trị của đơn vị vừa tạo điều kiện cho đoàn viên học hỏi, vừa góp phần tạo thêm nguồn kinh phí hoạt động đoàn.

Thông qua các phong trào, Đoàn đã đoàn kết và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Cục Lưu trữ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh; tạo điều kiện, môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến từ đó lựa chọn, giới thiệu nguồn đoàn viên có chất lượng cho Đảng xem xét, kết nạp.

 Mặt khác, Chi đoàn đã triển khai nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực để lựa chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Việc giới thiệu đoàn viên ưu tú luôn được tiến hành chặt chẽ, đảm bảo các quy trình theo quy định. Việc đánh giá, phân loại đoàn viên được tiến hành nghiêm túc, định kỳ 6 tháng, hàng năm; đồng thời kết hợp với phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú xuất sắc trong công tác, trong hoạt động phong trào, trong học tập.

Điểm nổi bật của công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng trong thanh niên là luôn gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 28-7-2009 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thanh niên Khối các cơ quan Trung ương”. Chi đoàn luôn tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chủ động tham mưu về công tác phát triển đảng viên trẻ; xây dựng và đề xuất chỉ tiêu phát triển đảng cho từng năm; chú ý phân công, giao nhiệm vụ phù hợp để đoàn viên có nhiều cơ hội đóng góp, phát huy năng lực của bản thân. Ngoài ra, Chi đoàn cũng luôn chú ý giao cho các đảng viên trong Chi đoàn giúp đỡ, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên. Với những nỗ lực tích cực đó, đến hết tháng 3-2015, số lượng đảng viên của Chi đoàn là 16/32 đảng viên (chiếm tỷ lệ 50%); năm 2012 số đảng viên mới được kết nạp là 2, năm 2013 là 3 và năm 2014 là 4 đảng viên. Số lượng đoàn viên thanh niên có nguyện vọng phấn đấu, rèn luyện sớm trở thành đảng viên được duy trì và ngày càng tăng, hiện tại Chi đoàn có 5 đoàn viên ưu tú được công nhận là cảm tình đảng (trong đó có 2 đoàn viên đang được chi bộ làm thủ tục đề nghị kết nạp đảng).

IMG 4036

 

Picture 193

Nhiều đồng chí sau khi được kết nạp vào Đảng đã phát huy tốt tinh thần, trách nhiệm, đạo đức của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đội ngũ đảng viên của Chi đoàn dần trở thành lực lượng trẻ tiên phong trong các phong trào và trong việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Trước thềm đại hội đảng bộ Cục Lưu trữ, đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ XII của Đảng, thanh niên Cục Lưu trữ tiếp tục phấn đấu, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ trẻ, của thanh niên thời đại Hồ Chí Minh, “tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”. Tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vừa là vinh dự vừa là nhiệm vụ quan trọng của Chi đoàn.

Xin thay cho lời kết bằng đoạn trích trong bài phát biểu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về công tác thanh niên “Với vị trí và vai trò là “rường cột” của nước nhà, là chủ nhân của đất nước, tương lai của dân tộc, thanh niên xứng đáng được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước.”.


Biên tập: Ánh Phượng, Chi đoàn Cục Lưu trữ