Chi Đoàn cơ sở Vụ Hành chính - Cơ yếu long trọng tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 - 2017

Đồng chí Nguyễn Công Đạt, Ủy viên Ban Chấp hành lâm thời Chi đoàn Vụ Hành chính - Cơ yếu điều hành phần tổ chức và Nghi lễ

     Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí :

     - Đồng chí Đinh Văn Đường, Vụ trưởng, Bí thư Chi bộ Vụ Hành chính - Cơ yếu

    - Đồng chí Lê Phạm Mạnh Hà, Phó Vụ trưởng, Phó Bí thư Chi bộ Vụ Hành chính - Cơ yếu

    - Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương.

     - Đại diện một số Chi đoàn trực thuộc Đoàn Văn phòng Trung ương : Chi đoàn Công nghệ thông tin, Chi đoàn Tài chính và Đầu tư và Chi đoàn Văn phòng Hội đồng Lý luận Trung ương, cùng đông đảo đoàn viên Chi đoàn Vụ Hành chính - Cơ yếu.

     Đồng chí Đỗ Lê Minh, Phó Bí thư Ban Chấp hành lâm thời Chi đoàn Vụ Hành chính - Cơ yếu  thay mặt Ðoàn chủ tịch trình bày dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên từ khi thành lập đến nay; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2017 và dự thảo Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành lâm thời Chi đoàn Vụ Hành chính - Cơ yếu từ khi thành lập đến nay.

2

     Đồng chí Hoàng Thị Vân và đồng chí Nguyễn Đức Điền đại diện đoàn viên đóng góp ý kiến, thảo luận vào dự thảo báo cáo.

3

4

     Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đồng chí Đinh Văn Đường, Vụ trưởng, Bí thư Chi bộ Vụ Hành chính - Cơ yếu đã tâm sự sâu sắc, giao nhiệm vụ và tin tưởng Chi đoàn cơ sở Vụ Hành chính - Cơ yếu, nhiệm kỳ 2015 -2017 sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

     Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Tùng – Bí thư Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà chi đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đồng thời nêu những hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ mới.

1

Đồng chí Vũ Văn Quyết, thay mặt Ban Kiểm phiếu trình bày thể lệ bầu cử

     Đồng chí Nguyễn Văn Tâm, Phó Bí thư Đoàn Văn phòng Trung ương, nguyên Bí thư Chi đoàn Hành chính - Tổng hợp tâm sự

     Sau một thời gian làm việc khẩn trương, Đại hội đã bầu 05 đồng chí vào Ban chấp hành Chi Đoàn Vụ Hành chính - Cơ yếu nhiệm kỳ 2015 – 2017:

     - Đồng chí Nguyễn Công Đạt
     - Đồng chí Nguyễn Minh Hiệp
     - Đồng chí Đoàn Tiến Long
     - Đồng chí Đỗ Lê Minh
     - Đồng chí Hoàng Phương Nhung

     Đại hội cũng đã thống nhất bầu trực tiếp bí tại đại hội. đồng chí Nguyễn Minh Hiệp được tín nhiệm bầu là Bí thư Chi đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2017.                          

     Ban Chấp hành Chi đoàn Vụ Hành chính - Cơ yếu nhiệm kỳ 2015-2017 ra mắt

5

     6

     Đại hội đã thành công tốt đẹp, tạo niềm tin, khí thế mới cho đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn Vụ Hành chính - Cơ yếu để tiếp tục thi đua giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được.

                                                                                                                 Hoàng Phương Nhung

Tin mới

Các tin khác