Đảng bộ Công ty In Tiến Bộ tổ chức đại hội lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2015-2020

Đồng chí Hoàng Công Hoàn- Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng chụp ảnh cùng với đảng viên tham dự Đại hội

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Công Hoàn- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Vũ Lam Sơn- Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Đảng ủy và Đoàn thể Văn phòng Trung ương Đảng. Tham dự Đại hội có 94 đảng viên trong toàn Đảng bộ đã về dự đông đủ.  

Văn nghệ chào mừng Đại hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn Công ty

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc mang lại nhiều cảm xúc cho đại biểu tham dự Đại hội

Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị của Ban Chấp hành khóa XXX, nhiệm kỳ (2010-2015) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ (2015-2020); thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa XXX. Báo cáo tổng hợp tiếp thu ý kiến của cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XII của Đảng; báo cáo chính trị của Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2010-2015.Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Công ty đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Việc triển khai các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được BCH Đảng bộ và các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Công ty triển khai đầy đủ, kịp thời.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Quang cảnh Đại hội

Trong đó, nổi bật là phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Song song đó, Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị in văn kiện, tài liệu chính trị phục vụ kịp thời công tác tuyên truyền của Đảng, nhà nước đảm bảo chất lượng, số lượng, kịp thời, chính xác. Tổ chức tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo việc làm, đời sống thu nhập cho người lao động năm sau cao hơn năm trước. Tổng sản lượng trang in bình quân cả nhiệm kỳ đạt 11 tỷ trang in một mầu khổ (13x19cm), Tổng doanh thu bình quân đạt 127 tỷ đồng/năm; nộp ngân sách Nhà nước đạt 11 tỷ đồng/năm; nộp ngân sách Đảng đạt 1 tỷ đồng/năm. Mặt khác tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm như: đầu tư xây dựng nhà máy, lựa chọn đối tác đầu tư thực hiện dự án tại khu đất 175 Nguyễn Thái Học, đầu tư bổ sung một số dây chuyền, thiết bị máy móc tự động hóa cao trên cả 3 công đoạn trước in, in, sau in. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI. Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng phát triển đảng trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 40 đảng viên mới; xét chuyển đảng chính thức cho 35 đảng viên. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCCB) thực hiện và hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

Đ/c Hoàng Công Hoàn- Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Hoàng Công Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Công ty trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng nhấn mạnh trong thời gian tới Đảng bộ Công ty In Tiến Bộ cần tiếp tục tập trung lãnh đạo Công ty thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh bảo đảm việc làm cho người lao động. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng nhà máy để di dời cơ sở sản xuất và lựa chọn đối tác đầu tư. Thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vật tư, nguyên vật liệu sản xuất. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, người lao động; không để phát sinh tư tưởng ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã diễn ra đúng quy trình hướng dẫn, không khí bầu cử diễn ra nghiêm túc, thẳng thắn, dân chủ. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 09 đồng chí, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 12 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Đại hội cũng đã thảo luận về phương hướng trong thời gian tới.

Phát huy quyền làm chủ của đảng viên trong việc bầu cử tại Đại hội

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty In Tiến Bộ khóa XXXI ra mắt Đại hội

Đ/c Nguyễn Xuân Thịnh tặng hoa các đồng chí Ủy viên BCH khóa XXX không tái cử tham gia BCH khóa XXXI

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty lần thứ nhất đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 03 đồng chí: Nguyễn Xuân Thịnh, Nguyễn Việt Tuấn, Hà Sĩ Tuấn. Đồng chí Nguyễn Xuân Thịnh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc tái đắc cử giữ chức Bí thư Đảng ủy Công ty khóa XXXI. Đồng chí Nguyễn Việt Tuấn, Phó Tổng Giám đốc được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Công ty khóa XXXI. Hội nghị đã bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty khóa XXXI gồm 05 đồng chí; đồng chí Hà Sĩ Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty khóa XXXI.

Tin bài & ảnh: Đoàn Đắc Trưởng

Văn phòng Đảng- đoàn thể, Công ty In Tiến Bộ