Cục Quản trị - tài vụ sinh hoạt chi đoàn tháng 6

      Thực hiện Kế hoạch số 19-KH/ĐTNK-BTG ngày 03-6-2015 của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương về tổ chức góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp và Kế hoạch số 21-KH/ĐTNVPTW, ngày 22-4-2015 của Đoàn Văn phòng Trung ương về tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Chi đoàn Cục Quản trị - Tài vụ tổ chức Sinh hoạt chuyên đề tháng 6 cùng tổ chức Hội nghị  lấy ý kiến góp ý của đoàn viên vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp.

        Một số hình ảnh Hội nghị:

1

IMG 5052

Đồng chí Bùi Thanh Nga, Phó Bí thư chi đoàn thông qua 2 bản văn kiện Đại hội tại Hội nghị 

IMG 5056

IMG 5063

IMG 5035

Các đoàn viên tích cực nghiên cứu các văn kiện

IMG 5068

Các đoàn viên tích cực đưa ra các ý kiến góp ý vào các văn kiện Đại hội 

(Ảnh + Tin bài) Vũ Quang Đạo