Đoàn cơ sở Cục Quản trị A: Thưc hiện kế hoạch tháng thanh niên năm 2017 và chào mừng Đại hội Đoàn Cục Quản trị A lần thứ V nhiệm kỳ 2017 -2019.

       Thưc hiện kế hoạch tháng thanh niên năm 2017 và chào mừng Đại hội Đoàn Cục Quản trị A lần thứ V nhiệm kỳ 2017 -2019, Được sự đồng ý của Đảng ủy, Lãnh đạo cục A vàCấp ủy, Lãnh đạo các đơn vị. Hôm nay Đoàn thanh niên Cục Quản trị A tổ chức giao lưu thể thao,văn nghệ giữa 5 chi đoàn tại khu nghỉ dưỡng Đại Lải gồm có:

       1. Chi đoàn Khu nghỉ dưỡng Đại Lải;

       2. Chi đoànBan quản lý trụ sở Trung ương;

       3. Chi đoàn các Phòng nghiệp vụ XD;

       4. Chi đoàn Phòng quản lý xe ô tô;

       5. Chi đoàn Nhà khách Hồ Tây.

       Chương trình giao lưu gắn kết hợp với hoạt động thanh niên tặng quà cho các gia đình chính sách tại địa phương nơi khu nghỉ dưỡng Đại Lải đặt trụ sở.

       Buổi giao lưu thể thao, văn nghệ là dịp để khơi dậy tinh thần giao lưu học hỏi, đoàn kết tạo sân chơi lành mạnh cho từng đoàn viên TN 5 chi đoàn nói riêng và toàn thể đoàn viên trong Đoàn Thanh niên Cục Quản trị A nói chung qua đó rèn luyện sức khỏe, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong công tác chuyên môn, các phong trào đoàn thể cũng như trong công tác xã hội khác của thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng.

       Một số hình ảnh nổi bật của đợt hoạt động:

Ban chấp hành Đoàn cơ sở Cục Quản trị A

Các tin khác