Đoàn cơ sở Cục Quản trị A: Phối hợp 2 Chi đoàn: Chi đoàn các phòng nghiệp vụ Xây dựng và Chi đoàn Ban Quản lý trụ sở Trung ương trong hoạt động lao động sạch đẹp cảnh quan trụ sở làm việc.

       Chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Đoàn cơ sở Cục Quản trị A lần thứ V nhiệm kỳ 2017 - 2019 tiến tới chào mừng Đại hội Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Văn phòng Trung ương Đảng lần III nhiệm kỳ 2017 - 2022.

       Được sự đồng ý của Lãnh đạo Cục Quản trị A, cấp ủy Lãnh đạo các đơn vị và sự hưởng ứng của Ban chấp hành Đoàn cơ sở Cục Quản trị A. Ngày 01/4/2017 Chi đoàn các phòng Nghiệp vụ xây dựng kết hợp với Chi đoàn Ban quản lý Trụ sở TƯ đã tổ chức lao động tại 63 phan đình phùng bao gồm làm sạch, đánh rêu sân khuôn viên khu trụ sở làm việc và thau bể cảnh, quét lá mái.

       Cũng vào ngày 07/4/2017 Chi đoàn Thanh niên và Công đoàn Ban quản lý trụ sở TƯ đã tổ chức làm sạch bể cảnh ở khu vực cơ quan tại số 1 Hùng Vương
       Các hoạt động trên tạo cảnh quan xanh sạch đẹp tại trụ sở Trung ương, khu vực làm việc cơ quan và bên cạnh đó tạo không khí vui tươi sôi nổi, đoàn kết trong thanh niên, xây dựng tinh thần phấn đấu hoàn thành tốt trong công việc và nhiệm vụ được giao.

       Một số hình ảnh hoạt động nổi bật:

Đoàn cơ sở Cục Quản trị A: Liên chi đoàn Ban quản lý trụ sở Trung ương - Chi đoàn các phòng nghiệp vụ XD
Các tin khác