Họp kỳ thứ hai Ban chấp hành Đoàn cơ sở Cục Quản trị A, nhiệm kỳ 2017-2019.

       Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; căn cứ Nghị quyết Đại hội Đoàn, Quy chế hoạt động của Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Quản trị A lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2019; Được sự đồng ý của Đảng ủy Cục Quản trị A ngày 25 tháng 5 năm 2017 Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Quản trị A nhiệm kỳ 2017-2019 tiến hành họp kỳ thứ hai.

     

Tại buổi họp Đồng chí Bí thư Nguyễn Hải Anh đã vắn tắt nội dung chương trình của buổi họp và đã báo cáo với Ban Chấp Hành về kết quả công tác tổ chức Đại hội Chi đoàn trực thuộc Cục A và Đại hội Đoàn Cục Quản trị A lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2019 với những kết quả đạt chất lượng tốt, cũng như những ưu điểm, nhược điểm trong công tác tổ chức Đại hội và lấy đó làm bài học để phát huy hơn nữa sức mạnh thanh niên Cục Quản trị A. Công bố Quyết định của Ban chấp hành Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng về việc Quyết định Chuẩn y Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Đoàn cơ sở Cục Quản trị A, nhiệm kỳ 2017-2019 (Quyết định số 83-QĐ/ĐTNVPTWW ngày 24/42017).

       Tiếp đó Đồng chí Nguyễn Văn Khoa (Phó Bí thư) đọc các dự thảo để Ban chấp hành thảo luận, thông qua các nội dung bao gồm: Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đoàn nhiệm kỳ 2017-2019; Chương trình hoạt động toàn khóa của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2019; Thảo luận góp ý về phân công công tác các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Cục Quản trị A. Các nội dung được nêu ra trong dự thảo được các ủy viên BCH đóng góp và xây dựng tích cực.

       Cũng tại phiên họp này Ban chấp Hành đã bàn tổ chức triển khai Kế hoạch hoạt động chiến dịch Tình nguyện Hè 2017, công tác phát triển Đảng và một số nội dung khác. Buổi họp diễn ra trong không khí hăng say với lòng nhiệt huyết và tiếng cười của tuổi trẻ, phấn đấu nhiệm kỳ mới đạt được thành công mới xây dựng Đoàn cơ sở Cục Quản trị A thêm vững mạnh.

 Đoàn cơ sở Cục Quản trị A

Các tin khác