Ban chấp hành Đoàn cơ sở Cục Quản trị A họp kỳ thứ 3, Nhiệm kỳ 2017-2019

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; căn cứ Nghị quyết Đại hội Đoàn, Quy chế hoạt động của Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Quản trị A lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2019; Được sự đồng ý của Đảng ủy Cục Quản trị A ngày 22 tháng 9 năm 2017 tại Phòng họp số 7, Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội, Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Quản trị A nhiệm kỳ 2017-2019 tiến hành họp kỳ thứ ba.

Tại buổi họp Đ/c Bí thư Nguyễn Hải Anh và Đ/c Nguyễn Văn Khoa (Phó Bí thư) đã báo cáo với Ban Chấp Hành Đoàn Cục Quản trị A với các nội dung:

- Đánh giá kết quả tổ chức hoạt động quý III-2017, kế hoạch triển khai hoạt động quý IV-2017;

- Đánh giá kết quả hoạt động Tháng thanh niên tình nguyện Hè 2017;

Ban chấp hành đánh giá hoạt động thời gian vừa qua đã đạt được những kết quả chất lượng tốt. Những ưu điểm, khuyết điểm của các cá nhân và tập thể các Chi đoàn bộ phận được Ban chấp Hành nêu ra nhận xét, đánh giá tại cuộc họp và lấy đó làm bài học để phát huy sức mạnh thanh niên Cục Quản trị A.

Tiếp đó Đ/c Nguyễn Hải Anh đã đọc Thông báo của Ban chấp hành Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng (số 01-TB/ĐTN ngày 06/9/2017) về việc Kiện toàn nhân sự các cơ quan tham mưu của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2017-2022.

Tại cuộc họp Ban chấp Hành cũng thảo luận kế hoạch Tổ chức vui Tết Trung thu cho con em CBCNV cơ quan và sẽ sớm được tiến hành. Công tác phát triển Đảng cũng được đưa ra cuộc họp cùng một số nội dung khác của công tác thanh niên.

Buổi họp diễn ra trong không khí hăng say với lòng nhiệt huyết và tiếng cười của tuổi trẻ, phấn đấu thời gian tới các hoạt động của Đoàn cơ sở Cục Quản trị A thêm mạnh cả về chiều sâu chất lượng.

Ban chấp Hành Đoàn cơ sở Cục Quản trị A