Chi đoàn Công nghệ Thông tin tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Tìm hiểu Luật An ninh mạng"

Nằm trong chuỗi các hoạt động của tháng thanh niên năm 2019 của chi đoàn Công nghệ Thông tin, nhằm giúp cán bộ, đảng viên và đoàn viên thanh niên có thông tin chính xác, hiểu rõ về văn bản luật an ninh mạng, cũng như để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, nhằm tạo sự thống nhất cao trong Đảng và đồng thuận trong xã hội.

hình 1: Toàn cảnh buổi sinh hoạt

Ngày 22/3/2019 chi đoàn Công nghệ thông tin đã chủ trì và phối hợp với chi ủy Trung tâm Công nghệ thông tin-Cơ yếu đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề với nội dung “Tìm hiểu Luật An ninh mạng”.

Ngày 12/6/2018 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã chính thức thông qua “Luật an ninh mạng” với mục tiêu tạo ra một không gian mạng lành mạnh đảm bảo an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội và góp phần phát triển kinh tế. Đây là dự luật quan trọng được đông đảo dư luận quan tâm.

Chính thức có hiệu lực vào ngày 1/1/2019, Luật An ninh mạng sẽ siết chặt hơn nữa các hoạt động trên môi trường mạng. Theo đó, sẽ có thêm nhiều điều luật nghiêm cấm các hành vi gây mất an ninh mạng đồng thời sẽ xử phạt theo các quy định của pháp luật. Điều này cũng đòi hỏi mỗi người sử dụng mạng Internet phải hiểu về quyền và có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật, để xây dựng xã hội số an toàn, an ninh hơn.

Buổi sinh hoạt diễn ra trong không khí sôi nổi, nhiều câu hỏi hay, nhiều vấn đề bức thiết có liên quan trực tiếp gắn đến nhiệm vụ chuyên môn được đưa ra thảo luận.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Đinh Quang Huy, Bí thư chi bộ, giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin-Cơ yếu cho rằng: hiện nay an ninh mạng đã trở thành mối quan tâm đặc biệt của nhiều quốc gia và các tổ chức quốc tế cũng như khu vực, các cuộc tấn công nhằm vào môi trường mạng hoặc thông qua môi trường mạng diễn ra dưới nhiều hình thức và quy mô khác nhau, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định kinh tế, chính trị của các nước. Bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng của Luật An ninh mạng. Đồng thời qua đây đồng chí cũng yêu cầu cán bộ đảng viên và thanh niên của Trung tâm Công nghệ thông tin-Cơ yếu cần đọc và nghiên cứu kỹ luật này để hiểu đúng và tham mưu tốt hơn nữa trong công việc chuyên môn, cũng như nhiệm vụ của trung tâm.

Chi đoàn Công nghệ Thông tin