ĐẠI HỘI CHI BỘ VỤ VĂN THƯ NHIỆM KỲ 2020 - 2022

Thực hiện Điều lệ Đảng, Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; Kế hoạch 40-KH/ĐU, ngày 28/20/2019 của Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng uỷ Văn phòng Trung ương Đảng, sáng ngày 25/03/2020 Chi bộ Vụ Văn thư đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Dự Đại hội có đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ; các đồng chí : Nguyễn Hải Ninh, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Tạ Thu Hằng, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm chuyên trách Uỷ ban Kiểm tra, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Văn phòng Trung ương Đảng đã đến dự và chỉ đạo tại Đại hội.

Đại hội đã thảo luận Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022 của Chi bộ; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chi uỷ nhiệm kỳ 2017 - 2020; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; Nhất trí Báo cáo tổng hợp đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng uỷ Văn phòng Trung ương Đảng trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ Vụ Văn thư đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đạt được nhiều kết quả tích cực, có nhiều mặt hoàn thành xuất sắc, phục vụ tốt hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Thường trực Ban Bí thư và lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng. Ban Chi ủy luôn giữ vững mối quan hệ chặt chẽ với lãnh đạo Vụ, các đảng viên trong Chi bộ, cùng với chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cơ quan, Đảng uỷ Văn phòng Trung ương, tiếp nối truyền thống và thành tích của những nhiệm kỳ trước.

- Công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho các đảng viên, nhất là các đảng viên trẻ được Chi bộ đặt lên hàng đầu, thường xuyên, liên tục nhắc nhở, quán triệt cán bộ đảng viên tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống thẳng thắn, phê bình và tự phê bình, không "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua mỗi việc làm, hành động thiết thực, phong cách cụ thể trong công tác và trong cuộc sống hằng ngày, ở cơ quan cũng như nơi cư trú.

- Tổ chức sinh hoạt Chi bộ được duy trì đều kỳ, công tác đảng đi vào nền nếp, có nhiều điểm mới, công tác kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng được thực hiện nghiêm túc, cùng với đó các buổi sinh hoạt chuyên đề từng bước được mở rộng, nâng cao, với nhiều nội dung phong phú gắn với công tác chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức, văn hoá, xã hội… Bên cạnh đó, công tác phát triển đảng luôn được Chi bộ quan tâm và đã đạt chỉ tiêu đề ra. Các hoạt động của Chi bộ luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Hoạt động của công đoàn, thanh niên, nữ công tiếp tục được quan tâm. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, 100% đảng viên của Chi bộ đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, hằng năm nhiều đảng viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và lao động xuất sắc, được tặng bằng khen, giấy khen của Văn phòng Trung ương Đảng; về tập thể, năm 2017 được tặng Giấy Chứng nhận Chi bộ Vụ Văn thư là Chi bộ tiêu biểu nhân kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; năm 2019 được tặng danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Phát biểu tại Đại hội,Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ; đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cùng đánh giá cao và ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của tập thể Chi bộ Vụ Văn thư trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, các đồng chí cũng nhấn mạnh năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, năm cuối chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng, bên cạnh những thuận lợi cũng có nhiều những khó khăn, thách thức : tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp; biến đổi khí hậu, dịch bệnh liên tiếp xảy ra ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta. Tình hình quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền quốc gia... cũng nảy sinh nhiều vấn đề mới, phức tạp.... Trước tình hình đó, hoạt động của lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiều hơn, khẩn trương hơn; công tác tham mưu, phục vụ, công tác nội bộ của Văn phòng Trung ương Đảng cũng nhiều hơn, nhiệm vụ của Vụ Văn thư và các đơn vị trực thuộc cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Do đó, đòi hỏi tập thể cán bộ Vụ Văn thư cần tiếp tục phát huy truyền thống tận tuỵ, trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, có nhiều đổi mới hơn nữa trong công tác chuyên môn để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, phục vụ tốt các hoạt động của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các nhiệm vụ Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng giao phó; trung thành, tuyệt đối giữ gìn bí mật của Đảng; tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong các hoạt động của Chi bộ.

Với tinh thần làm việc dân chủ, đoàn kết và đổi mới, Đại hội đã bầu Ban Chi uỷ nhiệm kỳ 2010 - 2020 gồm 5 đồng chí; bầu đồng chí Lý Hồng Quang, Vụ trưởng Vụ Văn thư làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; đồng chí Nguyễn Văn Tâm, Phó Vụ trưởng Vụ Văn thư làm Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; bầu 4 đồng chí đi dự Đại hội Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

         Đại hội Chi bộ Vụ Văn thư nhiệm kỳ 2020 - 2022 tin tưởng và quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp nhiều năm qua của cơ quan, đơn vị, làm việc tận tuỵ, với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, nỗ lực xây dựng Chi bộ, đơn vị đoàn kết, vững mạnh về mọi mặt, phấn đấu đạt danh hiệu "Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2020" và các năm tiếp theo; xứng đáng với sự tin cậy của Đảng uỷ và lãnh đạo cơ quan.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

d1

d2

d3

Đoàn Chủ tịch điều hành tại Đại hội

d4

 d5

Các đồng chí đảng viên trong Chi bộ góp ý các dự thảo Văn kiện tại Đại hội

 d6

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư,

đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ phát biểu tại Đại hội

d7

 Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ,

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo Đại hội

d8

 

d9

d10

Đại hội biểu quyết; bỏ phiếu bầu Ban Chỉ uỷ

và Bí thư Chi bộ Vụ Văn thư nhiệm kỳ 2020 - 2022

d11

Ban Chỉ uỷ và Bí thư Chi bộ Vụ Văn thư nhiệm kỳ 2020 - 2022 ra mắt Đại hội

d12

d13

 Tin và ảnh Nguyễn Thị Thu Hiền

Phó Bí thư Chi đoàn Vụ Văn thư