Thanh niên Chi đoàn Nhà khách Hồ Tây lao động vệ sinh môi trường chào mừng HNTW 12 (khóa XII)

 

      Thiết thực chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và công tác chuẩn bị phục vụ Hội nghị Trung ương 12 (khóa XII); Được sự đồng ý của lãnh đạo, Chi ủy Nhà khách Hồ Tây, ngày 09/05/2020 Chi đoàn Nhà khách Hồ Tây, Đoàn thanh niên Cục Quản trị A tổ chức ra quân vệ sinh môi trường Nhà khách.

LRZW2888

Chi đoàn Nhà khách Hồ Tây vệ sinh làm sạch vòi phun nước

     Thông qua hoạt động lao động thiết thực gắn liền với chuyên môn đơn vị trên, Chi đoàn Nhà khách Hồ Tây, Cục Quản trị A mong muốn góp phần bảo vệ môi trường và làm cho cảnh quan đơn vị ngày càng xanh - sạch - đẹp.

VQEV0042

Vũ Quang Đạo