Chi đoàn Vụ Văn thư tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 7/2020

Sáng ngày 22/7/2020, Chi đoàn Vụ Văn thư đã tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 7/2020 với nhiều nội dung được thảo luận.

Thay mặt Ban Chấp hành Chi đoàn, đồng chí Ngô Quang Huy, Bí thư Chi đoàn đã thông tin đến toàn thể đoàn viên một số hoạt động của Đoàn cơ quan cũng như Chi đoàn Vụ Văn thư trong 6 tháng đầu năm 2020, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; nhân dịp này thay mặt đoàn cấp trên đồng chí Bí thư Chi đoàn cũng đã trao Giấy khen của Đoàn Văn phòng Trung ương cho hai đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền và Nguyễn Hải Quảng, đoàn viên xuất sắc của Chi đoàn năm 2019.

Đồng thời tại cuộc họp này, Chi đoàn Vụ Văn thư đã họp và có ý kiến nhận xét đối với đồng chí Văn Hoàng Vũ, đoàn viên Chi đoàn, đảng viên dự bị 12 tháng để đề nghị Chi bộ Vụ Văn thư làm thủ tục báo cáo cấp uỷ cấp trên ra Quyết định chuyển đảng chính thức cho đồng chí Văn Hoàng Vũ trong tháng 8/2020.

Tin bài: Ngô Quang Huy, Bí thư Chi đoàn Vụ Văn thư

Một số hình ảnh về buổi sinh hoạt:

Đồng chí Ngô Quang Huy, Bí thư Chi đoàn Vụ Văn thư trao Bằng khen của Đoàn cấp trên