Đoàn viên thanh niên Chi đoàn Vụ Văn thư thăm Khu di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò

Năm 1896, nhằm đối phó với các phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam, thực dân Pháp đã cho xây dựng nhà tù Hòa Lò trên đất làng Phụ Khánh - tổng Vĩnh Xương - huyện Thọ Xương - Hà Nội, một trong số những nhà tù lớn nhất của thực dân Pháp ở Đông Dương.

Đây là nơi giam cầm và đày ải về thể xác và tinh thần của hàng ngàn chiến sỹ yêu nước, cách mạng Việt Nam. Sống trong ngục tù đế quốc, với chế độ giam cầm hà khắc, sinh hoạt đọa đày nhưng các chiến sỹ yêu nước, cách mạng vẫn giữ vững khí tiết, biến nhà tù thành trường học và là nơi phổ biến lý luận cách mạng. Nhiều người đã mưu trí vượt ngục trở về với nhân dân, với tổ chức, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Có rất nhiều nhà lãnh đạo yêu nước và cách mạng Việt Nam bị thực dân Pháp giam giữ ở nhà tù Hỏa Lò, tiêu biểu như: Phan Bội Châu, Lương Văn Can, Nguyễn Quyền, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Lương Bằng… và năm đồng chí Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam gồm: Nguyễn Văn Cừ, Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh và Đỗ Mười.

Tháng 10/1954, sau khi miền Bắc được giải phóng, nhà tù Hoả Lò còn được dùng để giam giữ phi công Mỹ bị bắn rơi khi ném bom bắn phá miền Bắc Việt Nam.

Dưới sự hướng dẫn của cán bộ Khu di tích, các đoàn viên thanh niên, đồng thời cũng là các đồng chí đảng viên trẻ của Chi đoàn Vụ Văn thư phần nào đã thấy được một giai đoạn lịch sử của Nhà tù Hỏa Lò, qua các câu chuyện kể, tư liệu lịch sử chân thật và xúc động về cuộc sống khổ ải, ý chí đấu tranh của những người tù chính trị, là bài học giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, cách mạng, tinh thần đấu tranh kiên trung, bất khuất của các thế hệ người dân Việt Nam, đặc biệt là của các đồng chí đảng viên cộng sản bị giam cầm trong các nhà tù thực dân, đế quốc, trong đó có Nhà tù Hoả Lò. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong việc xây dựng, giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc.

Tin bài: Ngô Quang Huy, Bí thư Chi đoàn Vụ Văn thư

Một số hình ảnh Chi đoàn Vụ Văn thư thăm Khu di tích lịch sử:

 

 Các Đoàn viên thanh niên nghe cán bộ Khu di tích thuyết minh về lịch sử Nhà tù Hỏa Lò