Chi đoàn Vụ Văn thư tổ chức hoạt động hủy giấy tại đơn vị Vụ Văn thư

Tin bài và ảnh: Ngô Quang Huy

Bí thư Chi đoàn Vụ Văn thư

Một số hình ảnh về hoạt động của Chi đoàn Vụ Văn thư: