CHI ĐOÀN CƠ SỞ T.78 RA QUÂN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRƯỚC NGÀY NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021

Trong không khí hân hoan đón mừng năm mới Tân Sửu 2021 sắp đến; Được sự đồng ý của Đảng ủy, lãnh đạo Cục Quản Trị T.78, ngày 06/02/2021 Chi đoàn cơ sở T.78 tổ chức ra quân vệ sinh môi trường tại Cục Quản Trị T.78, Nhà khách T.78 và đội xe T.78.

T78 lao dong 06.02.2021 04

T78 lao dong 06.02.2021 02

T78 lao dong 06.02.2021 01

T78 lao dong 06.02.2021 09

Chi đoàn cơ sở T.78 vệ sinh tại Nhà Khách T.78

T78 lao dong 06.02.2021 05

T78 lao dong 06.02.2021 06

T78 lao dong 06.02.2021 07

Chi đoàn cơ sở T.78 vệ sinh tại Cục Quản Trị T.78

T78 lao dong 06.02.2021 03

T78 lao dong 06.02.2021 08

Chi đoàn cơ sở T.78 vệ sinh tại Đội xe T.78

Với mục tiêu: Phát huy có hiệu quả vai trò xung kích, tình nguyện của Đoàn viên thanh niên trong việc bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động thiết thực. Chi đoàn đã tiến hành thu gom rác thải, quét dọn sân bãi, phát quang bụi rậm, làm sạch các vườn hoa, cây cảnh toàn bộ khuôn viên đơn vị.

Đây là hoạt động thường xuyên có ý nghĩa của tuổi trẻ T.78 tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức của CBCNV trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường Xanh - Sạch - Đẹp.

                                                                     - BCH Chi đoàn cơ sở T.78 -