Đoàn Thanh niên Vụ Văn thư dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kỷ niệm sinh nhật Người (19/5/1890 - 19/5/2022)

Nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chi bộ, Công đoàn, Chi đoàn Vụ Văn thư tổ chức lễ dâng hương Bác tại Phòng Truyền thống và tìm hiểu lịch sử truyền thống Văn phòng Trung ương Đảng. Đây là dịp để mỗi cán bộ, công chức, công đoàn viên, đoàn viên thanh niên Vụ Văn thư bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam; báo công với Bác về những thành tích, nhiệm vụ mà Vụ Văn thư đã đạt được và quyết tâm sửa chữa, khắc phục khuyết điểm để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Văn phòng Trung ương Đảng giao phó; tiếp tục học tập và quán triệt sâu sắc hơn các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, thường xuyên và liên tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như trong cuộc sống hằng ngày của mỗi cán bộ, công chức Vụ Văn thư góp phần vào công cuộc dựng xây đất nước Việt Nam "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn", giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai các cường quốc năm châu như sinh thời Bác hằng mong muốn.

19-5

Cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên Vụ Văn thư
dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ kính yêu 


Dương Quốc Anh, PBT Chi đoàn Vụ Văn thư