Chi đoàn Cơ sở Cục Lưu trữ ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường

      Thực hiện Kế hoạch số 23-KH/ĐTN ngày 31/5/2022 của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương về việc tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2022 và thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ CHí Minh Văn phòng Trung ương Đảng lần thứ IV nhiệm kỳ 2022-2027, sáng ngày 22/7/2022, Chi đoàn Thanh niên tổ chức lao động vệ sinh khuôn viên Cục Lưu trữ. Đây là một trong những việc làm cụ thể, thiết thực góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng khang trang, sạch đẹp.

      Chương trình nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tinh thần trách nhiệm của thanh niên Cục Lưu trữ trong việc tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng và giữ gìn cảnh quan của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về bảo vệ môi trường, góp phần tạo cảnh quan môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp.

Một số hình ảnh: