ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VỤ VĂN THƯ NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Viên chức Việt Nam, Kế hoạch số 22-KH/CĐVPTW, ngày 09/11/2022 của Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 - 2028; được sự đồng ý của Ban Thường vụ Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng và Chi uỷ Vụ Văn thư, sáng ngày 20/4/2023, Công đoàn Vụ Văn thư đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

1

Quang cảnh Đại hội

Đại hội vinh dự có đồng chí Đào Thị Thu Hiền, Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng và đồng chí Lý Hồng Quang, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Văn thư, công đoàn viên sinh hoạt tại Công đoàn Vụ Văn thư dự và chỉ đạo Đại hội, cùng toàn thể đoàn viên công đoàn của Vụ Văn thư đã về dự Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Công đoàn Vụ Văn thư Ngô Mạnh Cường khẳng định: Với tinh thần "Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm", Đại hội Công đoàn Vụ Văn thư nhiệm kỳ 2023 - 2028 có nhiệm vụ: Kiểm điểm, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong nhiệm kỳ tới; góp ý kiến về dự thảo Văn kiện Đại hội Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng; bầu Ban Chấp hành Công đoàn Vụ Văn thư nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tại Đại hội, đồng chí Ngô Mạnh Cường thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028. Báo cáo cho biết, 5 năm qua, Công đoàn Vụ Văn thư tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết của đơn vị, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo chuyên môn hoàn thành tốt một khối lượng lớn các công việc, có nhiều mặt xuất sắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao. Công đoàn đã có những việc làm, những hành động cụ thể thiết thực mang lại nhiều lợi ích, quyền lợi cho đoàn viên công đoàn trong đơn vị; tích cực tham gia các hoạt động phong trào của công đoàn cấp trên đề ra. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ ngày càng được nâng cao. Đặc biệt là công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công đoàn viên luôn được Công đoàn tích cực quan tâm, v.v...

2

Đồng chí Ngô Mạnh Cường, Chủ tịch Công đoàn Vụ Văn thư nhiệm kỳ 2017 - 2022 trình bày các dự thảo Báo cáo tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Vụ Văn thư đặt ra mục tiêu tiếp tục đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động công đoàn, lấy nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp chính đáng của cán bộ, đảng viên làm cơ sở tổ chức hoạt động; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tích cực tham gia trong công tác xây dựng Đảng; phát huy dân chủ đi đôi với thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy các hoạt động phong trào của cơ quan ngày càng phát triển.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lý Hồng Quang, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Văn thư chúc mừng và biểu dương những kết quả đã đạt được của Công đoàn Vụ Văn thư, khẳng định trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với Chi uỷ, lãnh đạo Vụ và Đoàn Thanh niên để tạo nên sức mạnh, sự đoàn kết nhất trí cao trong toàn đơn vị. Những kết quả đó đã góp phần khẳng định vai trò và vị thế của Công đoàn Vụ Văn thư trong toàn cơ quan không ngừng được củng cố, nâng cao. Trong thời gian tới, bên cạnh nhiệm vụ chính trị của cơ quan cũng như đơn vị sẽ nặng nề hơn rất nhiều, tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục lây lan, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, những diễn biến nhanh chóng, khó lường của tình hình thế giới và khu vực tác động lớn đến nước ta, Đồng chí đề nghị Công đoàn Vụ Văn thư cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong làm việc, chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu mới của Đảng, của đất nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đồng thời huy động mọi nguồn lực để chăm lo lợi ích chính đáng của cán bộ, đoàn viên Công đoàn. Bên cạnh đó, Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Vụ Văn thư phải khắc phục bằng được những mặt còn hạn chế đã chỉ ra cũng như các hoạt động phong trào của Công đoàn Vụ Văn thư cần mang dấu ấn, bản sắc riêng của đơn vị.

3

Đồng chí Lý Hồng Quang, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Văn thư phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đào Thị Thu Hiền, Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng đã ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được của Công đoàn Vụ Văn thư trong nhiệm kỳ qua, nhất là là công tác bảo vệ và chăm lo chu đáo quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên công đoàn luôn được quan tâm kịp thời, v.v... Đồng chí tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Vụ Văn thư sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vững mạnh của đơn vị, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa phương thức hoạt động, sinh hoạt của Công đoàn bảo đảm thiết thực, hiệu quả; chú trọng tạo sân chơi bổ ích cho các đoàn viên công đoàn cũng như mở rộng mối quan hệ với các công đoàn bạn, tạo sức lan toả mạnh mẽ trong cơ quan, đơn vị, góp phần vào thành tích chung của Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng.

4

Đồng chí Đào Thị Thu Hiền, Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Vụ Văn thư nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 3 đồng chí.

5

Ban Chấp hành Công đoàn Vụ Văn thư nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu 8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Công Đoàn Văn phòng Trung ương nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội Công đoàn Vụ Văn thư nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã thành công tốt đẹp, mở ra một nhiệm kỳ mới với những mục tiêu mới. Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chi uỷ Vụ Văn thư và Ban Thường vụ Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Công đoàn Vụ Văn thư nhiệm kỳ 2023 - 2028 tin tưởng và quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của cơ quan, đơn vị, phấn đấu giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh, xứng đáng với sự tin tưởng của Ban Thường vụ Công đoàn và lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng.

Nguyễn Minh Hiệp, Vụ Văn thư