Lễ kết nạp Đảng viên

Lễ kết nạp Đảng viên mới tại Chi bộ Cục Quản trị - Tài vụ.