Đại hội Chi đoàn Công ty An Phú

Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty An Phú là chi đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng, mới được thành lập theo Quyết định số 65-QĐ/ĐTN ngày 23/6/2012 của Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương.

Đồng chí Phạm Văn Chiến, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Công ty An Phú chúc mừng BCH Chi đoàn Công ty tại Đại hội Chi đoàn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2012-2014.


Thùy Ly