Chi đoàn T78 thăm, tặng quà các cháu mẫu giáo

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chi đoàn T78 đã tổ chức đoàn thanh niên tới thăm và tặng quà các cháu học sinh mẫu giáo.

Tình nguyện hè tại đảo Cù Lao Chàm

Tháng 8 năm 2009, tại đảo Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam, Đoàn Cục Quản trị T26 đã tổ chức đoàn thanh niên tình nguyện thăm, tặng quà các gia đình chính sách và các cháu thiếu nhi.

Đoàn Hành chính - Tổng hợp thăm ATK

Lễ kết nạp Đảng viên

Lễ kết nạp Đảng viên mới tại Chi bộ Cục Quản trị - Tài vụ.