Sinh hoạt chuyên đề "giới thiệu công tác tu bổ, phục chế tài liệu"

Ngày 14-8-2012, tại Bộ phận phục chế tài liệu Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Chi đoàn Cục Lưu trữ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề về phục chế tài liệu với sự tham gia của toàn thể đoàn viên Chi đoàn. Báo cáo viên do 02 đoàn viên Chi đoàn công tác tại Phòng Bảo quản Cục Lưu trữ trực tiếp thuyết trình và trao đổi.

Đoàn Hành chính - Tổng hợp hoạt động tình nguyện hè 2012 tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày 27-7-2012, Đoàn thanh niên Hành chính - Tổng hợp chủ trì phối hợp với Công đoàn Hành chính - Tổng hợp và Huyện đoàn Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn tổ chức hoạt động tình nguyện hè tại tỉnh Lạng Sơn.

Các hoạt động tình nguyện hè Chi đoàn Phòng tổng hợp

Căn cứ theo chương trình kế hoạch hè năm 2012 của đoàn văn phòng Trung ương Đảng và Đoàn Cục Quản trị A và nhân kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2012) chi đoàn Phòng Tổng hợp - Đoàn Cục Quản trị A xây dựng chương trình tháng tình nguyện hè.

Đại hội Chi đoàn 3 (trực thuộc Đoàn Hành chính - Tổng hợp)

Ngày 14-5-2012 tại Hà Nội, Đại hội Chi đoàn 3 (thuộc Đoàn Hành chính - Tổng hợp) đã thành công tốt đẹp.

Đại hội Chi đoàn 2 (trực thuộc Đoàn Hành chính - Tổng hợp)

Ngày 04-5-2012, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Chi đoàn 2 (thuộc Đoàn cơ sở Hành chính - Tổng hợp).

Chi đoàn nhà nghỉ Lê Lợi tình nguyện hè 2012

Chi đoàn Nhà nghỉ Lê Lợi - Đoàn Phường Trường sơn tiếp lửa truyền thống thanh niên Việt nam