Tổng dư nợ ủy thác cho vay qua Đoàn thanh niên đạt 10.158 tỷ đồng

Web.ĐTN: Sáng 30/8, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2012 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Chương trình liên tịch giữa Trung ương Đoàn và Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu trao đổi tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng- Bí thư Trung ương Đoàn và đồng chí Nguyễn Đức Hải- Phó Tổng giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội đồng chủ trì Hội nghị. Tính đến ngày 30/6/2012, toàn hệ thống NHCSXH có tổng dư nợ cho vay là 107.762 tỷ đồng, trong đó dư nợ được thực hiện theo phương thức ủy thác cho vay từng phần thông qua 4 Hội, đoàn thể là 105.483 tỷ đồng (chiếm 98%). Dư nợ ủy thác qua Đoàn thanh niên là 10.158 tỷ đồng, chiếm 9,6% trong tổng dư nợ ủy thác của NHCSXH. Hiện tại, Đoàn thanh niên có 21.508 Tổ tiết kiệm & vay vốn và 685 ngàn hộ còn dư nợ. Bình quân một tổ có 31 tổ viên, bình quân một hộ có dư nợ 14,8 triệu đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2012, dư nợ ủy thác qua Đoàn thanh niên tăng 693 tỷ đồng và là đơn vị có tăng trưởng dư nợ cao nhất (tăng 7,3%) trong 4 tổ chức Hội, đoàn thể. Trong đó, các tỉnh, thành Đoàn tăng trưởng dư nợ cao là Sơn La tăng 52 tỷ đồng, Nghệ An tăng 48 tỷ đồng, Thái Nguyên tăng 46 tỷ đồng, Lào Cai tăng 27 tỷ đồng,… Các tỉnh, thành Đoàn có dư nợ ủy thác cao là: Nghệ An 454 tỷ đồng, Thanh Hóa 440 tỷ đồng, Lào Cai 387 tỷ đồng, Sóc Trăng 346 tỷ đồng… Một số tỉnh, thành Đoàn đã chú trọng, quan tâm đến việc chỉ đạo, đôn đốc xử lý thu hồi nợ quá hạn, điển hình các tỉnh Đoàn có nợ quá hạn tính đến thời điểm 30/6 giảm so với đầu năm là: Thanh Hóa giảm 410 triệu đồng, Bà Rịa- Vũng Tàu giảm 51 triệu đồng, Nghệ An giảm 42 triệu đồng, Ninh Thuận 26 triệu đồng… Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên còn tiếp tục phối hợp với NHCSXH trong việc thực hiện củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm & vay vốn, đôn đốc thu hồi nợ gốc, lãi. Tỷ lệ thu lãi bình quân 6 tháng đầu năm đạt gần 93%, cao hơn cùng kỳ năm 2011 là 5%. Đoàn thanh niên cũng đã thực hiện việc đánh giá phân loại Tổ tiết kiệm & vay vốn theo 10 tiêu chí mới trong 6 tháng đầu năm được 16.246/21.508 tổ, đạt tỷ lệ 75,5 số tổ do Đoàn thanh niên quản lý, trong đó: loại tốt có 8.197 tổ (chiếm tỷ trong 50,4%); loại khá 5.378 tổ (chiếm 33,1%); loại trung bình 2.125 tổ (chiếm 13,1%), loại yếu kém 546 tổ (chiếm 3,4%). Các tỉnh có nhiều hoạt động tốt như Sơn La, Hưng Yên, Phú Thọ… Khó khăn, tồn tại lớn nhất hiện nay là chất lượng tín dụng ủy thác nói chung, trong đó có dư nợ ủy thác qua Đoàn thanh niên đang có chiều hướng giảm sút biểu biện như: nợ xấu đang có chiều hướng gia tăng, nợ không đối chiếu được và không đủ điều kiện đổi Sổ vay vốn, lãi chưa thu còn tồn đọng lớn… 6 tháng cuối năm 2012, Đoàn thanh niên sẽ phối hợp với NHCSXH thực hiện các mục tiêu, giải pháp nhằm phát huy những mặt tích cực, khắc phục những mặt còn tồn tại về hoạt động tín dụng ủy thác thông qua Đoàn thanh niên, cụ thể như: Nợ quá hạn, giảm dần từng năm, đến 2014 còn dưới 2%; nợ chiếm dụng, giảm ít nhất 50% so với 2011; nợ không đủ điều kiện đổi sổ vay vốn và phải xử lý giảm tối thiểu 70%, đến cuối 2014 tối đa còn 30% sơ với 2011; lãi tồn đọng, bình quân 1 năm giảm từ 20- 30%, đến 2014 tổng lãi tồn đọng còn 30% sơ với 2011; tổ tiết kiệm & vay vốn được xếp loại tốt trên 60%, không có tổ yếu kém. Theo đó, NHCSXH sẽ phối hợp với Đoàn thanh niên các cấp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án và phương án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng từng xã, từng huyện được phê duyệt; đảm bảo đủ nguồn vốn để giải ngân cho vay theo chỉ tiêu kế hoạch đã được duyệt, phối hợp với Hội đoàn thể để hoàn thành kế hoạch tín dụng trước tháng 11/2012… Trung ương Đoàn thanh niên tăng cường công tác chỉ đạo nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đoàn; tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ Đoàn mới tiếp nhận về nhiệm vụ ủy thác với NHCSXH; thực hiện đầy đủ các công đoạn ủy thác, quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người vay trong việc trả nợ gốc và lãi.
Trịnh Lý