Tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên

Lựa chọn, bồi dưỡng để kết nạp những đoàn viên ưu tú vào Đảng là nhiệm vụ hết sức quan trọng tổ chức Đoàn. Đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn và là nguồn lực quan trọng để xây dựng và phát triển Đảng. Tuy nhiên, thực tế tại một số tổ chức Đoàn hiện chưa chủ động tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên.

Công tác phát triển đảng viên trẻ còn nhiều hạn chế

Tham gia các phong trào đoàn là cơ hội để đoàn viên, thanh niên thể hiện năng lực,
sự nhiệt tình và rèn luyện phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng
 

 

Theo số liệu thống kê của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, qua 5 năm triển khai thực hiện Kết luận 138 - KL/TWĐTN về một số giải pháp đẩy mạnh cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, các cấp bộ Đoàn đã giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp hơn 1,1 triệu đoàn viên ưu tú, trong đó 512 nghìn đoàn viên được kết nạp (chiếm 66% tổng số đảng viên mới được kết nạp).

Tổng số đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng tăng dần qua các năm. Năm 2009 có 93.106 đoàn viên được kết nạp Đảng, đến năm 2013 con số này tăng lên 1,1 triệu người. Đây là sự phấn đấu, nỗ lực của các cấp bộ đoàn trong cả nước. Tiêu biểu như các tỉnh: Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Trà Vinh…

Tuy nhiên, công tác phát triển Đảng từ đoàn viên ưu tú chưa đồng đều giữa các vùng miền, đối tượng. Tỷ lệ kết nạp cao nằm trong lực lượng vũ trang, công chức nhưng lại thấp ở thanh niên nông thôn, dân tộc thiểu số và các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp ngoài nhà nước...

Theo Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng, nguyên nhân là do tại một số địa phương, đơn vị, công tác phát triển đảng viên, xây dựng Đảng chưa có kế hoạch cụ thể; sinh hoạt chi đoàn chưa hiệu quả, chưa tạo cho đoàn viên có môi trường phấn đấu trưởng thành. Động lực phấn đấu vào Đảng trong một bộ phận thanh niên chưa xuyên suốt, liên tục.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương
 Nguyễn Thị Kim Mai

Bên cạnh đó, một số cấp ủy Đảng cơ sở chưa thực sự quan tâm đến công tác phát triển đảng viên trong lực lượng đoàn viên, thanh niên; chưa mạnh dạn giao công việc khó cho thanh niên để họ rèn luyện, phát huy khả năng, lòng nhiệt tình, sự năng động sáng tạo của tuổi trẻ.

Theo Phó bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương Nguyễn Thị Kim Mai, nguyên nhân là do các cấp ủy Đảng và công đoàn tại doanh nghiệp hiểu rất khác nhau về yêu cầu của việc phát triển đảng viên, một số chủ doanh nghiệp tư nhân không muốn có tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp của mình, không ủng hộ việc thành lập và hoạt động của chi bộ đảng nên công tác phát triển đảng gặp nhiều khó khăn...

Thực tế tại nhiều địa phương, nguyên nhân còn do một số tổ chức Đoàn chạy theo thành tích, lựa chọn những cán bộ chưa thật sự xuất sắc để giới thiệu vào Đảng. Bên cạnh đó, còn không ít tổ chức sinh hoạt Đoàn còn mang tính hình thức, tổ chức các phong trào hời hợt, không đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu của đoàn viên nên không thu hút được đoàn viên tham gia phấn đấu rèn luyện...

Tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên rèn luyện, phấn đấu

Tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên, nhiều tổ chức Đoàn đã chủ động đề ra những giải pháp mang tính lâu dài, hiệu quả. Chia sẻ về giải pháp mà địa phương đã thực hiện, Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai Giàng Thị Dung cho biết, Tỉnh đoàn Lào Cai đã xây dựng các tiêu chuẩn đoàn viên ưu tú phù hợp với tiêu chuẩn xét kết nạp đảng viên của Đảng, trong đó, chú trọng xây dựng các tiêu chí phù hợp với đối tượng đoàn viên, thanh niên là sinh viên, trí thức, công nhân, nông dân và thanh niên là người dân tộc thiểu số.

Đồng thời, thường xuyên giao nhiệm vụ cụ thể cho đoàn viên; theo dõi, đánh giá ý thức, trách nhiệm, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao làm cơ sở phân loại đoàn viên, bình chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú.Thông qua đó, các tổ chức đoàn sẽ dễ dàng lựa chọn được các hạt nhân phong trào, nhân tố điển hình và đây là một trong nguồn để giới thiệu cho đảng xem xét, kết nạp.

 

 Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai
Giàng Thị Dung

Tổ chức được các phong trào sôi nổi, thiết thực, gắn với lợi ích của đoàn viên thanh niên là cách làm có hiệu quả mà nhiều tỉnh, thành đoàn đã làm, tạo điều kiện cho đoàn viên rèn luyện. Phó Bí thư Tỉnh đoàn Trà Vinh Huỳnh Thị Hằng Nga cho rằng, các tổ chức Đoàn thường xuyên tổ chức và phát động các phong trào thi đua, giao cho thanh niên chịu trách nhiệm thực hiện, những công việc khó đòi hỏi sự nhiệt tình, xung kích, giúp thanh niên có điều kiện phát huy khả năng, bộc lộ suy nghĩ, nguyện vọng, nhận thức để có hướng động viên khuyến khích cái đúng, cái được, uốn nắn kịp thời những sai sót, yếu kém. Từ đó, xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn cho đoàn viên thanh niên, phấn đấu trở thành đảng viên nhằmtạo nguồn cán bộ trẻ cho Đảng.

 Phó Bí thư Tỉnh đoàn Trà Vinh
 Huỳnh Thị Hằng Nga

Để tổ chức được các phong trào, hoạt động sôi nổi, thiết thực, các tổ chức Đoàn trước hết cầnđổi mới mạnh mẽ phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở, nhất là đội ngũ trong Ban chấp hành Đoàn. Đó phải là những người đầu tàu trong đảm nhận các công trình, phần việc; tham gia thực hiện và tổ chức các hoạt động tham gia phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Như vậy sẽ thu hút đông đảo đoàn viên tham gia và phấn đấu.

Theo ý kiến của đại diện Thành đoàn TP Hồ Chí Minh, để làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú và giới thiệu cho Đảng, điều đầu tiên các cơ sở Đoàn phải tạo được môi trường thuận lợi cho đoàn viên ưu tú tham gia rèn luyện và thông qua đó để họ ngày càng trưởng thành, phát triển hơn trong nhận thức. Thành đoàn TP Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Người Cộng sản trẻ” toàn thành phố, đồng thời quan tâm lựa chọn đoàn viên ưu tú với chất lượng cao, phân công rõ ràng cho các đảng viên trẻ, các tổ chức Đoàn giúp đỡ để thanh niên có sự phấn đấu, rèn luyện.. Thông qua những phong trào hành động cách mạng của tổ chức Đoàn, công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên ưu tú của thành phố đã đạt được nhiều kết quả.

 Bí thư Trung ương Đoàn
Nguyễn Mạnh Dũng

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng, các cấp bộ Đoàn cần chủ động làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống cho đoàn viên, thanh niên xây dựng lý tưởng phấn đấu vào Đảng, tổ chức được các phong trào thiết thực cho xã hội. Các phong trào phải gắn với nhiệm vụ phát triển đất nước và gắn với lợi ích chính đáng của tuổi trẻ; tạo cơ hội cho đoàn viên thanh niên được thể hiện, được khẳng định và phát huy những thế mạnh của mình.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để đoàn viên ưu tú rèn luyện. Đồng chí cho rằng không gì tốt hơn cho việc rèn luyện bản thân của từng đoàn viên ưu tú bằng việc tham gia những hoạt động thực tế do cấp bộ Đoàn các cấp tổ chức. Các cấp bộ Đoàn tổ chức được các phong trào, hoạt động sôi nổi, thiết thực thì đoàn viên thanh niên sẽ tham gia và ra sức phấn đấu rèn luyện.

Để phấn đấu trở thành đảng viênbản thân mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên phải phát huy cao nhất tinh thần xung kích, tình nguyện, năng động, sáng tạo. Tích cực học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ, tích cực trong lao động sản xuất để làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và cho xã hội. Chủ động tham gia các hoạt động xã hội, do các cơ sở Đoàn, Hội tổ chức, phát động; phấn đấu để trở thành người thanh niên gương mẫu về mọi mặt./.

(Nguồn: dangcongsan.vn)

Tin mới

Các tin khác