Thế hệ trẻ Việt Nam thực sự là rường cột của đất nước

Ngày 22/3, Tại Trụ sở Chính phủ, nhân dịp kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2014) Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tặng Cup và quà lưu niệm cho 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2013; tặng quà lưu niệm cho 10 gương mặt trẻ triển vọng năm 2013 và có buổi làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi làm việc với Trung 
ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương và chúc mừng các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, các gương mặt trẻ triển vọng của năm 2013.Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn các gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng tiếp tục nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa để mãi mãi thực sự là những gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam, thực sự là những tấm gương để bạn bè, những người trẻ tuổi của Việt Nam học tập, noi theo để ngày càng có nhiều gương mặt trẻ tiêu biểu, những tài năng ưu tú của thế hệ trẻ Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đánh giá cao Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về những phát hiện, bầu chọn và tôn vinh một cách dân chủ, khách quan, chặt chẽ và xứng đáng các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu; mong muốn Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục làm tốt việc này, đây là việc làm rất thiết thực, rất có ý nghĩa trong sự nghiệp chăm lo, phát huy vai trò đặc biệt quan trọng của thế hệ trẻ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả, thiết thực các hoạt động chăm lo, phát huy vai trò to lớn của tuổi trẻ Việt Nam để thế hệ trẻ Việt Nam thực sự là rường cột của đất nước, luôn luôn xứng đáng với niềm tin yêu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. 

Những gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2013

Báo cáo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết, trong những năm qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm đến thanh niên và công tác thanh niên; đã giao cho Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện nhiều chương trình, dự án tham gia phát triển kinh tế-xã hội, thông qua đó tạo môi trường giáo dục, bồi dưỡng và phát huy vài trò của thanh niên trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đặc biệt sau 1 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2012/NQLT/CP-BCHTWĐTN ngày 14/12/2012 về “Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” đã đạt được những kết quả tích cực trên các mặt.

Nhận thức của chính quyền, tổ chức Đoàn các cấp trong việc phối hợp công tác, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng cũng như trong sự nghiệp chăn lo, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và phát huy vai trò của thế hệ trẻ được nâng lên. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương tăng cường gặp gỡ, trao đổi với thanh niên, làm việc với tổ chức Đoàn để lắng nghe nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của Đoàn liên quan đến thanh thiếu nhi; có nhiều cơ chế, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên.

Các cấp bộ đoàn đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; huy động, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Sau khi nghe Báo cáo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ý kiến phát biểu của các Bộ, ngành Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng trong năm 2013, sự phối hợp công tác giữa Chính phủ và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tốt và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển chung của cả nước. Qua sự phối hợp, Chính phủ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt hơn vai trò và nhiệm vụ của mình.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các Bộ, Ban ngành, các đại biểu tại buổi làm việc
 với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
  

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các nội dung phối hợp với Văn Phòng Chính phủ, các Bộ, ngành lien quan. Trước hết là phối hợp trong tập hợp, đoàn kết thanh niên; chăm lo, giáo dục thế hệ trẻ, trọng tâm là giáo dục cho thanh, thiếu niên lòng yêu nước, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Phối hợp tốt hơn để phát huy vai trò của thanh niên là xung kích, tình nguyện, vượt khó, sáng tạo. Thông qua các tổ chức đoàn, hội, đội để phát huy vai trò của lực lượng thanh nhiên – lực lượng rường cột của đất nước; phối hợp hiệu quả trong chăm lo cho lợi ích chính đáng của thanh niên, trong đó trước nhất là về học tập, quan tâm rà soát, bổ sung cơ chế, chính sách đảm bảo cho thanh thiếu niên ngày càng có điều kiện tốt hơn trong học tập, nghiên cứu, trong học nghề, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Cùng với đó là phối hợp tốt hơn nữa trong thực hiện giám sát, phản biện xã hội; trong giới thiệu, tạo việc làm cho thanh niên; nghiêu cứu, đề xuất xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên.

Đồng thời, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp tốt trong công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chấp hành pháp luật; góp phần vào định hướng dư luận, phục vụ cho các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo một số Bộ, ngành hữu quan đã xem xét, cho ý kiến cụ thể đối với các đề xuất, kiến nghị của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh như: đề nghị Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương để Ban Bí thư Trung ương Đoàn trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2013 - 2020”; đồng ý chủ trương tiếp tục triển khai xây dựng Đề án thành lập Quỹ hỗ trợ thanh niên nông thôn lập nghiệp; đồng ý chủ trương bổ sung 03 Làng thanh niên lập nghiệp vào Đề án quy hoạch xây dựng Làng thanh niên lập nghiệp; hỗ trợ, bố trí kinh phí thực hiện khởi công Trung tâm huấn luyện kỹ năng và hoạt động dã ngoại thanh niên tại Quảng Nam; đồng ý chủ trương, giao các Bộ liên quan xem xét. trình bổ sung nguồn vốn vay Quỹ quốc gia về việc làm cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng ý chủ trương để Ban Bí thư Trung ương Đoàn trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt “Đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn, Đội, Hội” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đề xuất.../.

Mạnh Hùng
(Nguồn: dangcongsan.vn)