Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

Ngày 29-12, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tổ chức trọng thể Ðại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014-2019. Ðại hội vui mừng và vinh dự được đón các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Hà Thị Khiết; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng với các đại biểu dự Ðại hội. Ảnh: ÐĂNG KHOA

Dự Ðại hội, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng, các đồng chí nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể T.Ư, TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, các vị lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động, các đồng chí nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; các đồng chí Bí thư T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh các thời kỳ, đại diện Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Ðội T.Ư, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam và 800 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho thanh niên 54 dân tộc anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc và thanh niên Việt Nam ở ngoài nước.

Ðoàn đại biểu Ðoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào do đồng chí Sỏn-thạ-nu Tham-mạ-vông, Phó Bí thư T.Ư Ðoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào đến dự Ðại hội.

Nguyên Chủ tịch nước Lê Ðức Anh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, các bộ, ban, ngành T.Ư gửi lẵng hoa chúc mừng.

Ðọc diễn văn khai mạc Ðại hội, đồng chí Nguyễn Ðắc Vinh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Ðảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VI nêu rõ: Tiếp nối truyền thống của các bậc tiền bối, phát huy kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên nhiều năm qua, trong nhiệm kỳ 2009 - 2014, công tác Hội và phong trào sinh viên đã có bước phát triển mạnh mẽ. Phương thức tổ chức hoạt động có nhiều đổi mới, nội dung từng bước sát thực với nhu cầu của thanh niên, từng thành phần thanh niên và tình hình thực tiễn tại cơ sở. Ba cuộc vận động và hai chương trình lớn của Hội đã có tác động tích cực đến nhận thức, ý thức phấn đấu của đông đảo thanh niên, tạo môi trường thuận lợi để hội viên, thanh niên tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, đồng thời đem lại lợi ích cụ thể cho cộng đồng và xã hội. Thông qua đó, mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên ngày càng được mở rộng. Thanh niên đã ngày càng ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc và nhân dân, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng và sự phát triển của đất nước, sẵn sàng hy sinh vì lợi ích dân tộc; ra sức phấn đấu lao động, học tập, rèn luyện, có ý chí khắc phục khó khăn vươn lên lập thân, lập nghiệp; sống nhân ái, sẻ chia, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; có ý thức công dân, gương mẫu chấp hành pháp luật.

Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế đòi hỏi tổ chức Hội phải khắc phục để tiếp tục lớn mạnh hơn nữa. Ðại hội sẽ thảo luận, quyết định, để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác Hội và phong trào thanh niên, phát huy được thế mạnh riêng của tổ chức Hội, qua đó tạo sức hút, sức hấp dẫn đối với thanh niên, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Về mục tiêu, phương hướng công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2019, Hội LHTN Việt Nam nêu cao khẩu hiệu hành động "Thanh niên Việt Nam - Ðoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, xung kích, tình nguyện vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", phát động trong thanh niên cả nước phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" và tập trung triển khai công tác củng cố và phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên bằng nhiều chương trình hành động cụ thể.

Tại Ðại hội, các đại biểu đã trình bày tham luận đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung liên quan công tác xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh, mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên; xây dựng lớp thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, vì cộng đồng; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng và tác phong công nghiệp trong lao động tập thể, trở thành những công dân tốt của đất nước.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Ðại hội, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương thành tích và khẳng định vai trò to lớn của tuổi trẻ Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong các thời kỳ cách mạng và trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra những nhiệm vụ trọng yếu của công tác Hội và phong trào thanh niên, trách nhiệm của các ngành, các cấp và xã hội đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và phát huy thanh niên trong thời kỳ mới (Toàn văn bài phát biểu đăng số báo hôm nay).

Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa VII đã ra mắt Ðại hội, gồm 157 Ủy viên. Ðồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam khóa VI giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2014-2019.

Ðại hội đã thông qua Nghị quyết và gửi Thư kêu gọi thanh niên Việt Nam trong các lĩnh vực, ngành nghề, trên mọi miền Tổ quốc, thanh niên Việt Nam đang sinh sống, học tập và lao động ở nước ngoài cùng đoàn kết, phấn đấu, thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể, quyết tâm thực hiện thắng lợi phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi".

Ðọc diễn văn bế mạc Ðại hội, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VII Nguyễn Phi Long khẳng định: Thành công của Ðại hội đã cổ vũ, động viên các cấp bộ hội, cán bộ, hội viên, thanh niên cả nước bước vào một nhiệm kỳ công tác mới với nhiều thời cơ thuận lợi, nhưng cũng không ít thách thức, khó khăn. Mỗi đại biểu hãy mang quyết tâm hành động của Ðại hội vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Cần khẩn trương xây dựng chương trình hành động, triển khai ngay những nội dung đã được Ðại hội thông qua, tạo tâm thế vững chắc cho một nhiệm kỳ mới với những kết quả cụ thể ngay từ những hoạt động chào mừng thành công Ðại hội.

Ðại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc.

* Cùng ngày, Thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa VII đã tổ chức họp báo thông báo kết quả Ðại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 và trả lời những nội dung được các phóng viên báo chí quan tâm.* Tối 29-12, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, đã diễn ra Chương trình văn nghệ chào mừng thành công Ðại hội.
 
PV
(Nguồn: Báo Nhân dân điện tử)