Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XVI

Ngày 01/9/2017 tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XVI.

Đây là hội nghị quan trọng của Ban Chấp hành Đoàn Khối nhằm chuẩn bị cho Đại hội Đoàn Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022 sắp diễn ra. Hội nghị có sự tham gia của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối, dưới sự điều hành của các đồng chí Thường trực Đoàn Khối chủ trì Hội nghị.

Theo đó, Đại hội dự kiến diễn ra trong 2 ngày, ngày 27 đến 28 tháng 9 năm 2017 (thứ Tư, thứ Năm), tại Hà Nội.

Tại Hội nghị, các đại biểu trao đổi thẳng thắng, chất lượng vào nhiều nội dung trong đó tập trung bàn và góp ý vào các nội dung quan trọng như: dự thảo các đề án Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối khóa III, nhiệm kỳ 2017 – 2022; góp ý đề án nhân sự đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc; bỏ phiếu tín nhiệm nhân sự cụ thể của các Đề án. Hội nghị cũng đã góp ý vào dự kiến chương trình Đại hội chi tiết, dự thảo kiểm điểm nhiệm kỳ của Ban Chấp hành.

VT.