299 đại biểu dự Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III

Chiều 20/9, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III với chủ đề “Xây dựng Đoàn vững mạnh; tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên; phát huy vai trò xung kích, trí tuệ của tuổi trẻ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị các cơ quan Trung ương” được tổ chức trong hai ngày 27 và 28-9, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối lần thứ II; xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2017 - 2022; thảo luận đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và đóng góp ý kiến sửa đổi Điều lệ Đoàn; bầu Ban Chấp hành Đoàn Khối khóa III, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Tham dự Đại hội có 299 đại biểu chính thức đại diện hơn 100.000 đoàn viên thanh niên của 57 tổ chức đoàn trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương. Trong đó có 232 đồng chí Đại biểu là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Về trình độ chuyên môn: Tiến sỹ: 16 đồng chí; Thạc sỹ: 143 đồng chí; Đại học: 104 đồng chí; 12/12: 8 đồng chí. Về trình độ lý luận chính trị: Cao cấp hoặc Cử nhân: 44  đồng chí. Trung cấp: 96 đồng chí. Đại biểu trẻ tuổi nhất: Đồng chí Trần Thùy An, Phan Linh Trang, Lê Thị Thùy Quyên, 20 tuổi. Đại biểu cao tuổi nhất: Đồng chí Bùi Trường Giang, Dương Ngọc Tú, 42 tuổi.

Tổng hợp: Ban Biên tập Website Đoàn VPTW Đảng