Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 10/12/2017 đến ngày 13/12/2017.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước. Đại hội toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI hướng tới nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên, nhằm tạo ra lớp thanh niên thời kỳ mới kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm mà tổ chức Đoàn các cấp được các cấp ủy Đảng giao phó. Tháng 12 là tháng cao điểm của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI. Mong muốn và kỳ vọng Đại hội lựa chọn được những đại diện tiêu biểu nhất, ưu tú nhất, xứng đáng là những người tiên phong của tuổi trẻ Việt Nam.

Ban Biên tập Website Đoàn VPTW Đảng