Với tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ, công khai, các đại biểu dự ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã bỏ phiếu bầu ra Ban chấp hành khóa mới với 151 đồng chí.


 
Bốn Bí thư Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 đều trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao, cụ thể: anh Lê Quốc Phong, anh Nguyễn Anh Tuấn, anh Bùi Quang Huy và anh Nguyễn Ngọc Lương.
 
Danh sách Ban chấp hành trung ương Đoàn khóa XI:
 
Danh sách Ban chấp hành trung ương Đoàn khóa XI - ảnh 1
Danh sách Ban chấp hành trung ương Đoàn khóa XI - ảnh 2
Danh sách Ban chấp hành trung ương Đoàn khóa XI - ảnh 3
Danh sách Ban chấp hành trung ương Đoàn khóa XI - ảnh 4
Danh sách Ban chấp hành trung ương Đoàn khóa XI - ảnh 5
Danh sách Ban chấp hành trung ương Đoàn khóa XI - ảnh 6
Danh sách Ban chấp hành trung ương Đoàn khóa XI - ảnh 7
Danh sách Ban chấp hành trung ương Đoàn khóa XI - ảnh 8
Danh sách Ban chấp hành trung ương Đoàn khóa XI - ảnh 9
Danh sách Ban chấp hành trung ương Đoàn khóa XI - ảnh 10
Danh sách Ban chấp hành trung ương Đoàn khóa XI - ảnh 11
Nguồn: https://www.tienphong.vn