Những điểm mới trong điều lệ Đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ban Biên tập Website Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng trân trọng giới thiệu những điểm đổi mới của Điều lệ Đoàn khóa XI so với khóa trước, theo nhu cầu thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Ban Biên tập Website Đoàn VPTW Đảng