Bầu bổ sung Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI

Hội nghị cũng đã bầu bổ sung 11 đồng chí vào Ban chấp hành và 5 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017- 2022. 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam tặng hoa chúc mừng 5 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI nhiệm kỳ 2017-2022.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam và đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI nhiệm kỳ 2017-2022.

Chiều nay, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI tiếp tục làm việc, thảo luận các nội dung: Tổng kết việc thực hiện Kế hoạch của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020; Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 289 –QĐ/TW về Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Nguồn: http://doanthanhnien.vn